Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło

26 - Lut - 2024 — 2•min

image

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 r. wzrosło o 12,8 proc. r/r. Konsensus ekonomistów wynosił 10,9 proc. Mamy więc duże zaskoczenie w styczniowych danych.

W stosunku do grudnia 2023 r. przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,3 proc. - odczyt grudniowy zawsze jest wyższy, jest to efekt sezonowy m.in. ze względu na wypłaty premii na koniec roku. Czynnikiem, który miał wpływ na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w styczniu, była z pewnością podwyżka płacy minimalnej. Efekt ten był jednak uwzględniony w prognozach. Mocny nominalny wzrost wynagrodzeń przy spadającej inflacji oznacza, że wynagrodzenia mocno wzrastają również realnie. Realna dynamika wynagrodzeń w styczniu wyniosła 8,9 proc. Niedługo może to przełożyć się na odbicie w konsumpcji. Jest to argument przeciwko obniżkom stóp procentowych.

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.