01

--

Bezpieczna i zyskowna forma lokowania pieniędzy

Obligacje
skarbowe

Zapytaj o ofertę

Michael / Ström Dom Maklerski oferuje możliwość zakupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych i obligacji z gwarancją Skarbu Państwa

obligacje są przeznaczone dla wszystkich inwestorów - zarówno przedsiębiorców jak i dla osób fizycznych

 

obligacje Skarbu Państwa są prostą formą lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa

Michael / Ström Dom Maklerski / Klient Indywidualny / Obligacje skarbowe
img

Oferta obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa

icon

minimalna wartość inwestycji od 1 mln zł 

icon

aktualna rentowność odpowiednio 3,5% - 4%*

icon

względnie krótki termin zapadalności (6-9 miesięcy)

icon

jeśli jesteś zainteresowany ofertą, prosimy o kontakt
z Doradcą lub wypełnienie formularza kontaktowego

 

*Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z szeregiem ryzyk charakterystycznych dla rynku papierów wartościowych. 

Zalety inwestycji w obligacje skarbowe lub obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa

img

maksymalne bezpieczeństwo zainwestowanych środków

img

możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji (2 dni robocze)

img

relatywnie wysoka rentowność

img

możliwość zdywersyfikowania portfela bezpiecznymi aktywami

img

szeroki wachlarz dostępnych obligacji

img

możliwość wyboru pożądanego okresu inwestycji - od kilku miesięcy do 20 lat

img
Edukacja

Rodzaje obligacji

img

Obligacje zerokuponowe (OK)

Obligacje, od których nie są wypłacane odsetki. Dochód stanowi dyskonto, czyli różnica pomiędzy ceną zakupu, a nominałem obligacji (1000 PLN), czyli wartością jaką inwestor otrzymuje w dniu wykupu. Obligacje zerokuponowe są emitowane z terminem wykupu do 2 lat.

Obligacje ze stałym oprocentowaniem (DS, WS)

Obligacje, których oprocentowanie jest stałe przez cały okres inwestycji. Przynoszą stały dochód w postaci kuponu, czyli odsetek liczonych od nominału (1000 PLN). Odsetki są automatycznie wypłacane raz w roku.

Obligacje ze zmiennym oprocentowaniem (WZ)

Obligacje, których oprocentowanie zmienia się w zależności od stopy referencyjnej WIBOR 6M. Z kolei stopa referencyjna WIBOR 6M zmienia się w przypadku, gdy Narodowy Bank Polski podnosi lub obniża stopy procentowe. Odsetki od tych obligacji są wypłacane co pół roku. Nominał obligacji wynosi 1000 PLN.

Obligacje indeksowane inflacją

Obligacje, których oprocentowanie jest stałe (stały kupon), ale ich wartość nominalna zmienia się w zależności od wskaźnika inflacji w Polsce. W dniu wykupu inwestor otrzymuje nominał powiększony o wielkość inflacji z całego okresu inwestycji. Odsetki od tych obligacji są wypłacane raz na rok.

Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid (FCP)

Obligacje o analogicznej konstrukcji jak obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu - przynoszą stały dochód w postaci kuponu, czyli odsetek liczonych od nominału 1000 PLN). Odsetki są wypłacane raz w roku. Obligacje są gwarantowane przez Skarb Państwa.

Obligacje Polskiego Funduszu Rozwoju

Obligacje o analogicznej konstrukcji jak obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu - przynoszą stały dochód w postaci kuponu, czyli odsetek liczonych od nominału. Odsetki są wypłacane raz w roku. Obligacje są gwarantowane przez Skarb Państwa. Nominał obligacji wynosi 1 mln PLN.

Kup obligacje skarbowe za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski

Dlaczego warto z nami współpracować

img

konkurencyjne
warunki cenowe

img

obsługa transakcji przez maklerów z wieloletnim doświadczeniem

img

brak dodatkowych prowizji pobieranych od Klientów

img

możliwość bezpośredniego kontaktu z Maklerami

Jak kupić
obligacje
skarbowe?

img

Otwórz rachunek papierów
wartościowych

arrow
img

Wpłać środki na rachunek
maklerski

arrow
img

Złóż zlecenie zakupu
lub sprzedaży obligacji

arrow
img

Realizuj zlecenie
przez Maklera

img
Informacje prawne

Przegląd ryzyka

Obligacje zerokuponowe (OK)

Obligacje, od których nie są wypłacane odsetki. Dochód stanowi dyskonto, czyli różnica pomiędzy ceną zakupu, a nominałem obligacji (1000 PLN), czyli wartością jaką inwestor otrzymuje w dniu wykupu. Obligacje zerokuponowe są emitowane z terminem wykupu do 2 lat.

Ryzyko stopy procentowej

Jeśli stopy procentowe rosną lub tego spodziewają się w przyszłości inwestorzy, ceny obligacji o stałym oprocentowaniu spadają. Jeśli stopy procentowe spadają lub tego spodziewają się w przyszłości inwestorzy, ceny obligacji o stałym oprocentowaniu rosną. Ryzyko pojawia się, jeśli posiadasz obligacje i chcesz je sprzedać na giełdzie przed terminem wykupu.

Ryzyko inflacji

Jeśli inflacja rośnie, wcześniej wyemitowane obligacje stają się mniej atrakcyjne ponieważ, inflacja zmniejsza realny zysk z inwestycji. Wzrost lub spadek inflacji może wpłynąć na decyzje banku centralnego dotyczące stóp procentowych. Wzrost inflacji może wpłynąć na wzrost stóp procentowych a spadek inflacji na ich obniżenie. Wtedy cena obligacji na rynku zmieni się zgodnie z opisem ryzyka stopy procentowej.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko zmienności cen obligacji na rynku. Jest związane z ogólnym sentymentem inwestorów, dominującym w danej chwili na rynku. Może powodować, że cena rynkowa twoich obligacji będzie niższa od tej, którą zapłaciłeś przy zakupie. Ryzyko pojawia się, jeśli posiadasz obligacje i chcesz je sprzedać na giełdzie przed terminem wykupu.

Ryzyko płynności

Brak możliwości sprzedaży lub zakupu obligacji bez niekorzystnego wpływu na ich cenę. Powodem jest brak lub niewystarczająca wielkości ofert kupna lub sprzedaży obligacji na giełdzie. W skrajnym wypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł kupić lub sprzedać obligacji na rynku przed terminem wykupu.

Ryzyko emitenta

Ryzyko utraty płynności finansowej emitenta, które może spowodować opóźnienie lub brak wypłaty odsetek. W skrajnym przypadku emitent może nie zwrócić zainwestowanych pieniędzy w terminie wykupu obligacji.

Dokumenty

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej oferowania instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług maklerskich doradztwa dla przedsiębiorstw

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej sporządzania analiz

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zostaw nam swoje dane, a my do Ciebie oddzwonimy.

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

GTM-MD2TVSS