Publikacje
i aktualności

28 - Gru - 2023 - 1‧min

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Moderna Holding

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję 3-letnich obligacji serii J dla Moderna Holding sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje są oprocentowane według stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę, a odsetki wypłacane w kuponie kwartalnym.

27 - Gru - 2023 - 1‧min

Utrata ważności zleceń długoterminowych niezrealizowanych do końca dn. 29.12.2023 r.

Informujemy, że w związku z Uchwałą Nr 1414/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie unieważnienia wszystkich zleceń maklerskich, które nie zostaną zrealizowane do dnia 29 grudnia 2023 r. włącznie, wszystkie zlecenia przekazane na rynki prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., których termin ważności rozpoczyna się przed dniem 2 stycznia 2024 roku, utracą ważność odpowiednio po zakończeniu sesji giełdowej lub dnia obrotu w dniu 29 grudnia 2023 r.  

27 - Gru - 2023 - 1‧min

Realizacja przelewów środków pieniężnych z rachunków maklerskich w dn. 29.12.2023 r.

Informujemy, że w dniu 29.12.2023 r., w związku z organizacją pracy banków obsługujących Dom Maklerski, dyspozycje przelewów z rachunków maklerskich złożone po godzinie 11:00 zostaną zrealizowane w kolejnym dniu roboczym, tj. 2 stycznia 2024 r. 

22 - Gru - 2023 - 1‧min

M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Cavatina Holding S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje  3,5-letnie obligacje serii P2023D spółki Cavatina Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej 22,1 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 6,00%, a odsetki wypłacane w kuponie półrocznym.

image

21 - Gru - 2023 - 7‧min

Na co zwrócić uwagę inwestując w różne rodzaje obligacji korporacyjnych?

Obligacje korporacyjne podzielić możemy według dwóch podstawowych kryteriów –oprocentowania oraz zabezpieczenia. Do tego dodać możemy podział ze względu na rodzaje rzadko spotykane na rynku polskim (ratingi inwestycyjne, partycypacyjne, zamienne) czy specyficzne dla danych branż (podporządkowane). Co jeszcze warto wiedzieć inwestując na rynku obligacji korporacyjnych? Czyli rynku wartym ponad 50 mld zł, a mówimy wyłącznie o obligacjach notowanych na rynku giełdowym Catalyst.

21 - Gru - 2023 - 1‧min

M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Victoria Dom S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3-letnich obligacji serii P2023A spółki Victoria Dom S.A. o wartości nominalnej 100 mln zł. Obligacje są oprocentowane według stopy WIBOR 6M + 5,95%, a odsetki wypłacane w kuponie półrocznym. Obligacje serii Y będą notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1 2 ... 25