01

--

Asset Management

Usługę świadczymy w oparciu o umowę pomiędzy Klientem, a Domem Maklerskim oraz na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa.

 

Skuteczne inwestowanie  stanowi bardzo ważną umiejętność, która pozwala na zwiększanie budżetu. Odpowiednia wiedza na temat analizy sprawozdań finansowych, oceny perspektyw poszczególnych branż, klas aktywów czy segmentów rynków poparta wieloletnim praktycznym doświadczeniem naszego Zespołu może okazać się kluczowym elementem osiągnięcia zakładanych celów inwestycyjnych.

 

W budowaniu portfeli inwestycyjnych naszych Klientów wykorzystujemy zarówno strategie modelowe, specjalnie zaprojektowane przez Zespół Zarządzania Aktywami jak i te aranżowane indywidualne.

Odpowiednio dostosowany i zróżnicowany poziom akceptowanego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego daje szerokie spektrum możliwości nawet dla wymagających inwestorów.

 

Jeśli poszukujesz aktywnego zarządzania nadwyżkami finansowymi, prywatnymi lub swojego przedsiębiorstwa skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

img

strategie modelowe dostępne są już od 250 tys. PLN lub 50 tys. EUR

img

strategia indywidualna kierowana jest do Klientów posiadających nadwyżki finansowe od 10 mln PLN

img
img

Zalety usługi zarządzania portfelem

icon

powierzenie decyzji inwestycyjnych osobom o wieloletnim doświadczeniu w inwestowaniu na rynkach finansowych i udokumentowanymi osiągnięciami w tym zakresie

icon

profesjonalna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez dobór wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych z oferty krajowych i zagranicznych firm zarządzających aktywami

icon

adekwatny do tolerancji ryzyka i celów inwestycyjnych skład portfela inwestycyjnego

icon

koszty związane z usługą zarządzania nie odbiegają od kosztów ponoszonych przez inwestorów, którzy samodzielnie lokują w jednostki bądź tytuły uczestnictwa funduszy w danej kategorii ryzyka

icon

wysoka płynność inwestycji wynikająca z lokowania środków w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy

icon

łatwy dostęp do informacji poprzez możliwość stałego monitorowania wyników portfela inwestycyjnego na platformie
M/S DM

Strategie modelowe

W ramach Asset Management, oddajemy do dyspozycji sześć strategii portfelowych, opartych o fundusze inwestycyjne, dopasowanych do wybranych poziomów ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, którymi zarządza zespół z ponad 20-letnim doświadczeniem.

 

Minimalna kwota inwestycji w ramach usługi to 250 tys. PLN lub 50 tys. EUR.

 

W ramach usługi zarządzania, oferujemy sześć strategii o zróżnicowanym poziomie ryzyka oraz celach inwestycyjnych.

Wykaz strategii

icon

strategia konserwatywna

icon

strategia dłużna

icon

strategia dłużna w EUR

icon

strategia dochodowa

icon

strategia zrównoważona

icon

strategia agresywna

Mapa klas aktywów

Strategie modelowe są dopasowane do akceptowalnego poziomu ryzyka naszych Klientów. 
Ekspozycja globalna na różne klasy aktywów, pozwala osiągnąć niezbędny poziom dywersyfikacji oraz zoptymalizować zmienność portfela inwestycyjnego.

alt text

Poznaj poszczególne strategie

Strategia Konserwatywna

Strategia Dłużna

Strategia Dłużna w EUR

Strategia Dochodowa

Strategia Zrównoważona

Strategia Agresywna

Strategia indywidualna

Dla Klientów dysponujących nadwyżkami finansowymi powyżej 10 mln PLN proponujemy strategię indywidualną. W ramach tej usługi nasz zespół zarządzających przygotuje indywidualny portfel w oparciu o wyselekcjonowane papiery wartościowe z uwzględnieniem akceptowanego poziomu ryzyka, horyzontu inwestycyjnego i oczekiwanej stopy zwrotu przy zachowaniu pełnej swobody dysponowania zgromadzonymi środkami.

 

W ramach procesu inwestycyjnego kładziemy spory nacisk na odpowiednią selekcję oraz dywersyfikację, a później stały monitoring portfela Klienta. 

 

W ramach tej strategii oferujemy również stały kontakt z zespołem legitymującym się ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu aktywami Klientów.

img

Proces inwestycyjny

W ramach procesu inwestycyjnego kładziemy spory nacisk na odpowiednią selekcję oraz dywersyfikację, a później stały monitoring poszczególnych składników portfela. 

alt text

Zespół zarządzający Asset Management

Tomasz Wronka

img

Tomasz Wronka

Departament Zarządzania Aktywami

Tomasz Wronka

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym, z czego 14 lat na stanowiskach operacyjnych, związanych bezpośrednio z zarządzaniem aktywami w domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w inwestycjach na rynkach stóp procentowych, obligacji oraz surowców, a także strategiach typu multi-asset oraz absolutnej stopy zwrotu.

Przez wiele lat był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie portfelami jednostek uczestnictwa funduszy oraz tzw. funduszami funduszy, osiągając na tle konkurencyjnych produktów czołowe wyniki inwestycyjne.

Jakub Krawczyk

img

Jakub Krawczyk

Departament Zarządzania Aktywami

Jakub Krawczyk

Absolwent Uniwersytetu w Poznaniu na specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (360) oraz maklera papierów wartościowych (2292). W instytucjach finansowych pracuje od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Skarbiec TFI oraz Ipopema TFI, gdzie zarządzał funduszami obligacji skarbowych, korporacyjnych czy zagranicznych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu instrumentów finansowych, organizowanych zarówno przez polskie jak i międzynarodowe instytucje. Z Michael / Ström Dom Maklerski związany od grudnia 2021 roku.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zostaw nam swoje dane, a my do Ciebie oddzwonimy.

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

GTM-MD2TVSS