01

--

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Zapytaj o ofertę

Z roku na rok rośnie rzesza inwestorów dostrzegających zalety i rozumiejących zasady funkcjonowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie rośnie też liczba dostępnych rozwiązań, co z jednej strony pozwala na większą dywersyfikację portfela, a z drugiej wymaga sprawnego poruszania się pośród mnogości ofert.

Zespół Michael / Ström Dom Maklerski na drodze wnikliwej selekcji stara się umieszczać w swoim portfolio Fundusze wpisujące się w naszą filozofię inwestycyjną. Z ofertą można zapoznać się po zamówieniu Propozycji Nabycia w ramach prowadzonych przez Fundusze - Emisji Prywatnych.

Jeśli chcesz mieć dostęp do aktualnej oferty, wymagana jest rejestracja w naszym domu maklerskim poprzez formularz dostępny online.

Napisz do nas arrow

Oprócz wyselekcjonowanych rozwiązań ogólnodostępnych wykorzystujemy nasze kompetencje, by wraz z partnerami biznesowym tworzyć rozwiązania autorskie, w których Michael / Ström DM występuje w roli Zarządzającego funduszem lub wyłącznego dystrybutora.

img

348

Zrealizowaliśmy 348 emisji funduszy inwestycyjnych zamkniętych

19 mld

Obrót na rynku wtórnym papierów dłużnych
ponad 19 mld zł

Edukacja

img

Czym są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte?

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) to fundusze inwestycyjne charakteryzujące się ograniczonym dostępem inwestorów (możliwość przystąpienia istnieje wyłącznie w okresie subskrypcji tytułów uczestnictwa) oraz ograniczoną możliwością „wyjścia”, emitujący certyfikaty inwestycyjne.

W pierwszym kroku jedyna instytucja mogąca założyć FIZ, czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) określa cel inwestycyjny i zamieszcza go w Statucie (będącym dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem FIZ-a). Następnie fundusz przystępuje do pozyskiwania środków w okresie i na zasadach regulowanych przez drugi wymagany prawem dokument, czyli Warunki Emisji (WE).

Czym są Certyfikaty Inwestycyjne?

FIZ pozyskuje pieniądze od inwestorów, którzy w zamian za zainwestowane środki otrzymują tytuły uczestnictwa zwane Certyfikatami Inwestycyjnymi. Warto podkreślić, że Certyfikaty Inwestycyjne są udziałowymi papierami wartościowymi, a więc ich posiadacze, mają prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniach Inwestorów danego funduszu oraz mogą dokonywać ich zbycia na rzecz osób trzecich (czego nie można zrobić z jednostkami uczestnictwa FIO). Emisje odbywają się na rynku pierwotnym (czyli podobnie, jak w przypadku spółek i emisji akcji) i mogą mieć dwojaki charakter:

icon

publiczny, kierowany do nieograniczonej liczby inwestorów

icon

prywatny, kierowany do maksymalnie 149, wskazanych wcześniej inwestorów.

img

Zaufali nam

img

M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ

Fundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku

icon

Benchmark - ponad WIBOR 3M+2,5%

icon

Opłata stała 1,05% w skali roku

Dowiedz się węcejarrow

Inwestuj świadomie

arrow
icon

określ swój cel

arrow
icon

oszacuj budżet

arrow
icon

dopasuj odpowiedni produkt

arrow
icon

dywersyfikuj ryzyko

icon

bądź w kontakcie ze swoim Doradcą

Jeśli zainteresowała Cię oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych i chciałbyś z nami porozmawiać, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się najszybciej, jak to możliwe.

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

GTM-MD2TVSS