Publikacje
i aktualności

29 - Gru - 2021 - 1‧min

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki P.A. NOVA S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję 2,5-letnich niezabezpieczonych obligacji spółki P.A. NOVA S.A. o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,50% w skali roku. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 28 czerwca 2024 r. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

23 - Gru - 2021 - 1‧min

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Matexi Polska Holding & Finance sp. z o.o.

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję 5-letnich obligacji spółki Matexi Polska Holding & Finance sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 50 mln złotych. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę, a odsetki wypłacane w kuponie półrocznym.

22 - Gru - 2021 - 2‧min

Gdzie jest Święty Mikołaj?

Słynny, regularny, statystycznie potwierdzony grudniowy Rajd Świętego Mikołaja nie zagościł do tej pory na światowych giełdach. W ciągu ostatniego miesiąca amerykański indeks S&P500 spadł o 2,50%, niemiecki DAX o prawie 4,50%, a polski WIG20 o 2,60%. 

image

21 - Gru - 2021 - 1‧min

Anulata zleceń przekazanych na GPW w dniu 31.12.2021 r.

Uprzejmie informujemy,  że zgodnie z regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych, w dniu 31.12.2021 r. GPW w systemie giełdowym zostaną anulowane wszystkie zlecenia z terminem ważności dłuższym niż do dnia 30.12.2021 r. włącznie.

image

21 - Gru - 2021 - 1‧min

Obsługa Klientów w dniach 24 oraz 31 grudnia 2021 r., dostępność aplikacji M/S Online

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.2021 r. oraz 31.12.2021 r. nie odbywają się sesje na GPW, w związku z czym punkty obsługi Klienta będą w tych dniach nieczynne.

image

16 - Gru - 2021 - 1‧min

Rozliczenia transakcji w roku podatkowym 2021

Michael / Ström Dom Maklerski informuje, że dzień 24.12.2021 i 31.12.2021 jest wyłączony z terminów rozliczenia transakcji w obrocie zorganizowanym.

1 2 ... 12