01

--

Michael / Ström Dom Maklerski / O Nas

O Nas

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest jednym z wiodących, niezależnych podmiotów na polskim rynku kapitałowym, o szerokim zakresie świadczonych usług.

Specjalizujemy się w następujących obszarach rynku kapitałowego:

img

usługi bankowości inwestycyjnej dla firm – przede wszystkim w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego

img

posiadamy szerokie spektrum rozwiązań o unikalnym charakterze. Skupiamy się na rozwiązaniach o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym i powtarzalnej stopie zwrotu

img

obrót na rynku wtórnym obligacjami korporacyjnymi, skarbowymi oraz certyfikatami inwestycyjnymi

img

prowadzimy ewidencje, rozliczenia i rejestry papierów wartościowych oraz dokumentacji transakcyjnej dla Spółek

img

posiadamy szeroki wachlarz usług wspierających. W naszej ofercie są m.in. Agent emisji, Sponsor emisji, Zgromadzenia obligatariuszy, Skup obligacji, Rejestr Akcjonariuszy

img

zarządzanie aktywami

img

Ludzie

Michał Ząbczyński

PREZES ZARZĄDU, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I PARTNER

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Menedżer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w instytucjach branży finansowej. W swojej karierze pełnił m.in. funkcje Dyrektora Regionalnego Sprzedaży, Dyrektora Zarządzającego, a także Wiceprezesa Domu Maklerskiego. Uczestniczył w transakcjach z zakresu investment banking opiewających na ponad 6 mld zł.

Piotr Jankowski

WICEPREZES ZARZĄDU I PARTNER

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. Makler Papierów Wartościowych, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz Certyfikat Doradcy w ASO wydany przez     Giełdę Papierów Wartościowych S.A. Prace zawodową w sektorze finansów rozpoczął w 2008 r. w Noble Banku. Od 2010 r. związany z rynkiem obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Noble Securities. Brał udział w ponad 350 projektach emisji obligacji o wartości około 9 mld zł.

Leszek Traczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Absolwent Politechniki Radomskiej w zakresie finansów. Pracę rozpoczynał w 1992 roku jako analityk finansowy i następnie trader akcji giełdowych. W latach 1995 – 2010 był kolejno dyrektorem Domu Maklerskiego Banku Energetyki, Biura Maklerskiego BISE S.A. oraz Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska. Z Domem Maklerskim Michael/ Ström związany jest od początku jego działalności.

Marcin Dąbek

CZŁONEK ZARZĄDU I PARTNER

Ma ponad 25 letnie doświadczenie na polskim i międzynarodowym rynku finansowym. Pracował m.in. jako Szef Departamentu Rynków Kapitałowych polskiego oddziału Banku Société Générale. 
Uczestniczył w znacznej liczbie emisji obligacji korporacyjnych   m.in. PGNiG, PKN Orlen, PKO BP, Carlsberg, Żywiec, Impexmetal, PGE, Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Orbis, Eurobank. Brał udział w przygotowaniu i odpowiadał za relacje inwestorskie również przy wielu emisjach euroobligacji polskich korporacji i 14 emisjach Rządu Polskiego. Posiada tytuł Executive MBA Carlson School of Management, Uniwersytetu Minnesota.

Krzysztof Tymoszyk

CZŁONEK ZARZĄDU I PARTNER

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku marketing i zarządzanie. Menadżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży finansowej. W swojej karierze pełnił funkcje m.in. dyrektora sprzedaży, dyrektora zarządzającego, członka Rad   Nadzorczych czy konsultanta w projektach zagranicznych.

Michał Wrzesiński

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Michał Wrzesiński legitymuje się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy na rynku finansowym i kapitałowym, zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Był jednym z założycieli i Prezesem Domu Maklerskiego Navigator S.A., pełnił   funkcję dyrektora oraz partnera w Concordia sp. z o.o. (obecnie Haitong Bank), jak również Dyrektora Corporate Finance w Rabobank Polska S.A. Przeprowadził z sukcesem ponad 50 transakcji fuzji i przejęć oraz pozyskania kapitału w tym IPO o łącznej wartości przekraczającej 1 mld EUR. Pełnił także funkcje członka rad nadzorczych m.in. w: Noble TFI, Sales&More S.A., Hama Plus S.A., Eko Holding S.A., Pamapol S.A. Działalność zawodową łączy z pasją naukową - w 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie wykłada i jest Wicedyrektorem Instytutu Finansów.

Maciej Majewski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Maciej Majewski ma blisko 30 lat doświadczenia w zarządzaniu dużymi projektami realizowanymi w skali międzynarodowej w sektorach finansów, energetyki oraz sprzedaży detalicznej. W swojej pracy zarządzał licznymi przedsięwzięciami w takich dziedzinach jak: scalanie organizacji po przejęciach, połączeniach oraz reorganizacja i transformacja dużych instytucji, gdzie podstawowym wyzwaniem było zarządzanie zmianą oraz motywacja pracowników i optymalizacja procesów biznesowych. Jego kwalifikacje obejmują również kierowanie złożonymi projektami i zespołami oraz dobór i wdrażanie narzędzi i systemów informacji zarządczej.

Wojciech Kapica

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Wojciech Kapica jest radcą prawnym i partnerem w kancelarii Lawarton Ługowski Kapica sp.k. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013). Certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center. Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz Finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020) oraz Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021). Uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Paweł Gosz

PARTNER/DEPARTAMENT CORPORATE FINANCE

Od 2010 r. związany jest z rynkiem obligacji korporacyjnych. W latach 2010 – 2014 pracował na stanowisku analityka w Domu Maklerskim Noble Securities, gdzie uczestniczył w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu kilkudziesięciu emisji obligacji w łącznej kwocie ponad 3 mld zł. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Rafał Kozioł

PARTNER/DEPARTAMENT CORPORATE FINANCE

Jest specjalistą z zakresu bankowości inwestycyjnej. Wcześniej związany z UniCredit CAIB i Noble Securities. Od 2010 roku odpowiadał za przygotowanie około 100 projektów emisji obligacji o wartości ponad 3 mld zł. Zajmuje się weryfikacją zdolności     kredytowej emitentów obligacji i przeprowadzeniem procesu przygotowania emisji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Jarosław Sojka

PARTNER/DEPARTAMENT CORPORATE FINANCE

Od 2010 r. związany jest z rynkiem obligacji korporacyjnych. W latach 2010-2014 pracował jako analityk finansowy w Domu Maklerskim Noble Securities. Brał udział w przygotowaniu kilkudziesięciu transakcji emisji obligacji o wartości około 3 mld zł. Wcześniej związany był z Noble Bank oraz Pekao. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: Finanse i Rachunkowość. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Radosław Krzyżak

DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAWNEGO

Radca prawny oraz certyfikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynki Catalyst i NewConnect). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz specjalizację Leading People and Teams by University of Michigan on Coursera. Odpowiadał za kwestie prawne w ponad 150  transakcjach z zakresu corporate finance i investment banking o wartości ponad 5 mld zł. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenia Compliance Polska. Poprzednio związany min. z domami maklerskimi  Noble Securities S.A. oraz IDM S.A., a także FORUM Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych.

Marcin Sławiński

DYREKTOR DEPARTAMENTU TRANSAKCJI NA RACHUNEK WŁASNY

Menadżer z przeszło 25-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Do Michael / Ström DM dołączył w 2020 roku. Wcześniej przez 13 lat kierował Biurem Tradingu w PKO BP S.A., gdzie nadzorował transakcje na rynkach obligacji i derywatów stopy procentowej, walutowym oraz produktów strukturyzowanych. Uczestniczył w wielu wysokonominałowych transakcjach na polskim i europejskim rynku obligacji, w tym w pierwszej na świecie emisji zielonych obligacji rządowych. Wcześniej kierował Departamentem Finansów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie m.in. zarządzał Funduszem Rezerwy Demograficznej. Zaczynał jako makler w Biurze Maklerskim Banku Energetyki SA. Potem w tym banku kierował pracą dealerów oraz całego Departamentu Skarbu. Absolwent programu Executive MBA w GFKM walidowanego przez Erasmus University.

Jakub Krawczyk

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI

Absolwent Uniwersytetu w Poznaniu na specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego (360) oraz maklera papierów wartościowych (2292). W instytucjach finansowych pracuje od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Skarbiec TFI oraz Ipopema TFI, gdzie zarządzał funduszami obligacji skarbowych, korporacyjnych czy zagranicznych. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu instrumentów finansowych, organizowanych zarówno przez polskie jak i międzynarodowe instytucje. Z Michael / Ström Dom Maklerski związany od grudnia 2021 roku.

Tomasz Wronka

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELAMI FUNDUSZY

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym, z czego 14 lat na stanowiskach operacyjnych, związanym bezpośrednio z zarządzaniem aktywami w domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w inwestycjach na rynkach stóp procentowych, obligacji oraz surowców, a także strategiach typu multi-asset oraz absolutnej stopy zwrotu. Przez wiele lat był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie portfelami jednostek uczestnictwa funduszy oraz tzw funduszami funduszy, osiągając na tle konkurencyjnych produktów czołowe wyniki inwestycyjne.

img
img
img

4 licencjonowanych doradców inwestycyjnych

img

16 licencjonowanych maklerów papierów wartościowych

img

4 osoby z tytułem CFA (Chartered Financial Analyst)

img

40 osobowy zespół doradców private brokerage

img

zespół radców prawnych

img

zespół analityków

img

Dołącz do naszego zespołu

Zobacz aktualne oferty pracy

Dlaczego warto z nami współpracować?

img

Silna pozycja rynkowa jako oferującego

img

Wieloletnie doświadczenie zespołu

img

Rozpoznawalna marka wśród renomowanych Emitentów

img

Najwyższy ranking GPW jako autoryzowany doradca Catalyst

img

Szeroko zakres posiadanych licencji

img

Ponad 6,0 mld zł zrealizowanych transakcji na rynku pierwotnym

img

Ponad 2,5 mld zł zdeponowanych aktywów

img
img

Unikalny system transakcyjny online

Dowiedz się więcej

Prezentacja
o firmie

Pobierzicon
img

Zaufali nam

whitestone
GHELAMCO

Michael / Ström
w liczbach

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. to silny zespół ekspertów, który każdego dnia stawia sobie za cel dostarczanie najlepszych usług dla Klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Jesteśmy jednym z wiodących, szybko rozwijających się, niezależnych podmiotów na polskim rynku kapitałowym, o szerokim zakresie świadczonych usług. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 2015 roku i od tego czasu umacniamy swoją pozycję.

icon

19 mld zł

ponad 19 mld zł obrotu na rynku wtórnym papierów dłużnych 

icon

6,0 mld zł

6,0 mld zł w zrealizowanych transakcjach na rynku pierwotnym

icon

2,5 mld zł

ponad 2,5 mld zł zdeponowanych aktywów

icon

345

345 przeprowadzonych emisji obligacji

icon

5,6 mld zł

ponad 5,6 mld zł zainwestowanych środków przez Inwestorów indywidualnych

 

icon

80

80 Emitentów

icon

4200

ponad 4200 prowadzonych rachunków maklerskich

Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.