01

--

Zastrzeżenia prawne

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Dom Maklerski”) informuje, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym („Serwis”) nie stanowią i nie mogą traktowane jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Publikacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią porady inwestycyjnej lub podatkowej ani rekomendacji inwestycyjnej, nie są również wskazaniem, że dokonanie konkretnej inwestycji lub rezygnacja z określonej formy inwestowania jest właściwym rozwiązaniem dla danego inwestora. Serwis nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji inwestycyjnej a Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich decyzji.

W celu skorzystania z usług lub produktów Domu Maklerskiego, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z charakterystyką danej usługi lub produktu, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.

Prawo do Serwisu jako całości przysługuje Domowi Maklerskiemu i podlega ochronie prawnej.