Publikacje
i aktualności

28 - Maj - 2024 - 1‧min

Wyniki oferty publicznej obligacji serii D Vehis Finance Sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, że oferta publiczna obligacji serii D spółki Vehis Finance Sp. z o.o. doszła do skutku. Emitent dokonał w dniu 28 maja 2024 roku przydziału obligacji, zgodnie ze wszystkimi złożonymi przez Inwestorów zapisami. W wyniku przeprowadzonej w dniach 9-23 maja 2024 roku oferty publicznej zostało przydzielonych 21.000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 PLN.

15 - Maj - 2024 - 1‧min

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki RealCo Property Investment and Development sp. z o.o.

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję 3-letnich obligacji spółki RealCo Property Investment and Development sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 19 mln złotych. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę, a odsetki wypłacane w kuponie kwartalnym.

10 - Maj - 2024 - 1‧min

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje spółki Echo Investment

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje serii T spółki Echo Investment S.A. o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i oparte na stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,80%.

07 - Maj - 2024 - 1‧min

M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Marvipol Development S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 4-letnich obligacji serii P2024A spółki Marvipol Development S.A. o wartości nominalnej 150 mln zł. Obligacje są oprocentowane według stopy WIBOR 6M + 4,50%, a odsetki wypłacane w kuponie półrocznym. Obligacje serii P2024A są na Rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja była zrealizowana na bazie Prospektu zatwierdzonego przez KNF.

17 - Kwi - 2024 - 1‧min

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki DL Invest Group PM S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3-letnich obligacji serii N spółki DL Invest Group PM S.A. o wartości nominalnej 2,3 mln EUR. Obligacje są oprocentowane według stopy EURIBOR 3M + marża, a odsetki wypłacane w kuponie kwartalnym.

16 - Kwi - 2024 - 1‧min

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje spółki PragmaGO S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje serii EUR1 PragmaGO S.A. o łącznej wartości nominalnej 3,5 mln EUR. Obligacje są oprocentowane według stopy EURIBOR 3M + 5,00%.

1 2 ... 62