Publikacje
i aktualności

27 - Gru - 2022 - 1‧min

Utrata ważności zleceń długoterminowych niezrealizowanych do końca dnia 30.12.2022 r.

Informujemy, że w związku z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1186/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie unieważnienia wszystkich zleceń maklerskich na rynku giełdowym oraz w alternatywnym systemie obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 30 grudnia 2022 r. włącznie, wszystkie zlecenia złożone na rynki prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., których termin ważności rozpoczyna się przed dniem 31 grudnia 2022 roku, utracą ważność w dniu 31 grudnia 2022 r. Prosimy o wzięcie powyższego faktu pod uwagę i począwszy od dnia 01.01.2023 r. ponowienie zleceń długoterminowych, których pełna realizacja nie nastąpi do dnia 30.12.2022 r. włącznie, w przypadku woli kontynuacji ich realizacji.

image

22 - Gru - 2022 - 8‧min

Inflacja na świecie - gdzie jesteśmy i gdzie będziemy

Inflacja czyli najbardziej medialny temat ostatnich miesięcy w Polsce i na Świecie. Napędzana niskimi stopami procentowymi i „darmowymi” pieniędzmi wybijała coraz to nowe rekordy. W ostatnich tygodniach zaczęto natomiast mówić o potencjalnym końcu podwyżek stóp procentowych w USA czyli tzw. pivot FED-u, a inflacja zaczęła zawracać ze swoich szczytów. Przynajmniej na razie. Gdzie jesteśmy obecnie, a gdzie według prognoz będziemy w USA, Strefie Euro i Polsce.

20 - Gru - 2022 - 1‧min

M/S DM był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje spółki Develia S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski był organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje  3-letnie obligacje serii P2022A spółki Develia S.A. o łącznej wartości nominalnej 15,4 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę 4,10%, a odsetki wypłacane w kuponie kwartalnym. Emisja była zrealizowana na bazie Prospektu zatwierdzonego przez KNF. Łączna liczba Obligacji, na które złożono zapisy wyniosła 15.442. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje wyniosła 345. Obligacje są notowane na Rynku Regulowanym GPW.

20 - Gru - 2022 - 1‧min

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje spółki BEST SA

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje serii Z1 spółki BEST S.A. o łącznej wartości nominalnej 13,5 mln zł. Obligacje są oprocentowane według stopy WIBOR 3M + 4,50%.

16 - Gru - 2022 - 1‧min

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki New Day Investments ASI sp. z o.o.

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję 39-miesięcznych obligacji spółki New Day Investments ASI sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 7,8 mln złotych.

14 - Gru - 2022 - 1‧min

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki AOW Faktoring S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję 3-letnich obligacji spółki AOW Faktoring S.A.. o łącznej wartości nominalnej 5,8 mln złotych. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę, a odsetki wypłacane w kuponie kwartalnym.

1 2 ... 22