W usługach w strefie euro jest coraz lepiej

W usługach w strefie euro jest coraz lepiej

26 - Lut - 2024 — 2•min

image

PMI dla przemysłu w lutym w strefie euro wyniósł 46,1 wobec 46,6 miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się gorszy niż wskazywały prognozy (47,0). Wskaźnik nadal utrzymuje się poniżej 50 pkt.

Po raz kolejny szczególnie patrzymy na odczyt z Niemiec, gdzie przez ostatnie miesiące obserwowaliśmy stopniową poprawę koniunktury w przemyśle. Tym razem jednak wskaźnik spadł do 42,3 wobec oczekiwanych 46,1. Dane wskazują na utrzymującą się słabość niemieckiej gospodarki.

Dużo lepsze dane odnotowaliśmy w sektorze usług. Wskaźnik PMI dla strefy euro w tym sektorze wzrósł do 50 pkt. Tak mocny wzrost jest pozytywnym zaskoczeniem, konsensus wynosił 48,8. Tym samym po raz pierwszy od lipca 2023 wskaźnik pokazał piątkę z przodu.

Zbiorczy wskaźnik PMI wyniósł 48,9 wobec 47,9 miesiąc wcześniej. Wzrost jest zasługą sektora usług. Jeżeli poprawa w sektorze usług się utrzyma, może to pomóc w uniknięciu recesji w kolejnych kwartałach. W lutym pozytywnie wyróżniła się Francja, gdzie zbiorczy wskaźnik wyniósł 47,7 pkt wobec prognoz na poziomie 45 pkt. Ostatni raz wyższą wartość wskaźnika odnotowano w maju 2023 r.  

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.