01

--

Michael / Ström Dom Maklerski / Klient Indywidualny / IKE / IKZE

IKE / IKZE

Jeśli chcesz, aby poziom Twojego życia na emeryturze był satysfakcjonujący, zadbaj o swoją niezależność finansową inwestując w IKE i IKZE.

IKE / IKZE

img
POZNAJ RÓŻNICE Indywidualne Konto
Emerytalne
Indywidualne Konto
Zabezpieczenia Emerytalnego
ROCZNY LIMIT WPŁAT
ROCZNY LIMIT WPŁAT
23 472 zł w 2024 r.
(3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok).
9 388,80 zł w 2024 r.
(14 083,20 zł dla samozatrudnionych tj. 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok).
DLA KOGO
DLA KOGO
Osoba fizyczna.
Osoba fizyczna, samozatrudniony.
WPŁATY
WPŁATY
Bez minimalnej kwoty a każda kolejna, kiedy i ile chcemy, z zachowaniem rocznego limitu.
Bez minimalnej kwoty a każda kolejna, kiedy i ile chcemy, z zachowaniem rocznego limitu.
OPODATKOWANIE WYPŁATY
OPODATKOWANIE WYPŁATY
Brak podatku od zysków kapitałowych, z wyjątkiem wypłat przed zakończeniem inwestycji.
Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłaconych środków, z wyjątkiem wypłat przed zakończeniem inwestycji.
KORZYŚCI PODATKOWE
KORZYŚCI PODATKOWE
Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków.
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
 • Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.
WYPŁATA PRZED UKOŃCZENIEM INWESTYCJI
WYPŁATA PRZED UKOŃCZENIEM INWESTYCJI
 • Oszczędzający zawsze może zrezygnować z oszczędzania przed nabyciem praw emerytalnych.
 • Jeśli środki zostaną wypłacone przed ukończeniem
  60 lub 55 lat (nabycie praw emerytalnych), z zachowaniem wpłat przez min. 5 lat kalendarzowych, płacony jest podatek od zysków – 19%.
Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłaconych środków, z wyjątkiem wypłat przed zakończeniem inwestycji.
DZIEDZICZENIE
DZIEDZICZENIE
 • Brak podatku od spadków i darowizn.
 • Możliwy jest zapis na wypadek śmierci lub tylko dziedziczenie z mocy prawa.
 • Brak podatku od spadków i darowizn.
 • Możliwy jest zapis na wypadek śmierci lub tylko dziedziczenie z mocy prawa. Płacimy zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.
LICZBA RACHUNKÓW
LICZBA RACHUNKÓW
Można oszczędzać wyłącznie na jednym IKE.
Można oszczędzać wyłącznie na jednym IKZE.

Poprzez rachunki można

nabyć:

 • obligacje skarbowe
 • obligacje korporacyjne
 • certyfikaty inwestycyjne

przenieść:

 • obligacje skarbowe (notowane)
 • obligacje korporacyjne dopuszczone do zorganizowanego systemu obrot
 • certyfikaty inwestycyjne emitowane przez publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte
 • inne papiery wartościowe tylko po indywidualnym uzgodnieniu

Brak opłat i prowizji

img

Otwarcie rachunku

Prowadzenie rachunku

Zmiany na rachunku

Zamknięcie Rachunku IKE/IKZE przed upływem 12 miesięcy od otwarcia – 150 zł.

img

Jak założyć rachunek

Odkryj wyjątkowe korzyści zakładania rachunku w naszym oddziale. Nasz zespół pomoże Ci przejść przez proces, zapewniając kompleksowe zrozumienie na każdym etapie.

Jak założyć rachunek Przyjdź do wybranego Punktu Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A. lub skorzystaj z drogi elektronicznej Aktywuj rachunek Dokonuj wyboru produktu oraz wybierz kwotę inwestycji Podpisz umowę dot. otwarcia rachunku IKE lub/i IKZE 1 2 3 4
graph
1

Przyjdź do wybranego Punktu Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A. lub skorzystaj z drogi elektronicznej

arrow
graph
2

Podpisz umowę dot. otwarcia rachunku IKE lub/i IKZE

arrow
graph
3

Aktywuj rachunek

arrow
graph
4

Dokonuj wyboru produktu oraz wybierz kwotę inwestycji

Jak przenieśćIKE i IKZE z innej instytucji Udaj się do instytucji, z której chcesz przenieść IKE lub/i IKZE i przedstaw potwierdzenie, które otrzymałeś z Michael / Ström Dom Maklerski S.A. dot. przeniesienia rachunku IKE/IKZE Oczekuj na transfer środków pieniężnych na nowy rachunek Podpisz umowę dot. otwarcia IKE lub/i IKZE 1 2 3 4 Przyjdź do wybranego Punktu Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A. lub skorzystaj z drogi elektronicznej
graph
1

Przyjdź do wybranego Punktu Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A. lub skorzystaj z drogi elektronicznej

arrow
graph
2

Podpisz umowę dot. otwarcia IKE lub/i IKZE

arrow
graph
3

Udaj się do instytucji, z której chcesz przenieść IKE lub/i IKZE i przedstaw potwierdzenie, które otrzymałeś z Michael / Ström Dom Maklerski S.A. dot. przeniesienia rachunku IKE/IKZE

arrow
graph
4

Oczekuj na transfer środków pieniężnych na nowy rachunek

Jak przenieść IKE i IKZE z innej instytucji?

Przenieś swój rachunek i poznaj naszą ofertę. Nasz zespół zapewni Ci płynne i efektywne przeniesienie Twojego rachunku.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zostaw nam swoje dane, a my do Ciebie oddzwonimy.

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Zasady korzystania z Rachunku IKE lub Rachunku IKZE znajdują się w Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”) oraz w Umowie o świadczenie usług maklerskich w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub w Umowie o świadczenie usług maklerskich w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczania Emerytalnego (IKZE) , a także w Regulaminie świadczenia przez Dom Maklerski usług maklerskich, które dostępne są na: www. michaelstrom.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www. michaelstrom.pl. Dom Maklerski podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.