01

--

Michael / Ström Dom Maklerski / Klient Indywidualny / Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne

Michael / Ström Dom Maklerski dokonuje analizy potencjalnych emitentów obligacji, ich selekcji oraz całościowego przygotowania procesu emisji obligacji. Zgodnie z naszą filozofią oferowane obligacje charakteryzują się umiarkowanym poziomem ryzyka. Oferowanie obligacji inwestorom może odbywać się w różny sposób poprzez kierowanie imiennych propozycji nabycia lub poprzez kierowanie oferty do nieoznaczonych adresatów.

4,99

%

*

średnia marża obligacji ponad WIBOR

*Średnia marża obligacji ponad WIBOR dla wszystkich serii obligacji zmiennokuponowych proponowanych do nabycia Klientom detalicznym przez M/S DM - wyliczone w skali roku dla średniej ważonej ofert obligacji przeprowadzonych w okresie 1.01.2015 – 31.03.2024. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.

Czym jest obligacja korporacyjna?

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii (podzielonym na określoną liczbę równych jednostek), w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego obligatariuszem i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje korporacyjne są emitowane przez przedsiębiorstwa. Zwyczajowym zakresem świadczeń są zobowiązania do zwrotu wartości nominalnej obligacji w określonym terminie zapadalności - np. po 3 latach oraz zobowiązanie do cyklicznej wypłaty oprocentowania (kuponów) np. co trzy miesiące.

Zwykle cena emisyjna 1 obligacji równa jest wartości nominalnej - wartości wykupu, tj. np. 100 PLN lub 1000 PLN

W większości przypadków przedsiębiorstwa emitują obligacje w celu pozyskania środków służących do finansowania inwestycji rozwojowych lub finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

img
img

Kto może nabywać obligacje korporacyjne?

Nabywcami obligacji korporacyjnych mogą być inwestorzy indywidualni lub instytucjonalni, którzy oczekują wyższej rentowności niż na lokatach bankowych lub z obligacji skarbowych oraz nie chcą ponosić względnie wysokiego ryzyka charakterystycznego dla akcji.

80

Emitentów

345

przeprowadzonych emisji obligacji

4,99%*

średnia marża obligacji ponad WIBOR

19 mld zł

obrót na rynku wtórnym papierów dłużnych

3 lata

termin wykupu to najczęściej 3 lata

1,52%**

Indeks Default Rate

*Średnia marża obligacji ponad WIBOR dla wszystkich serii obligacji zmiennokuponowych proponowanych do nabycia Klientom detalicznym przez M/S DM -  wyliczone w skali roku dla średniej ważonej ofert obligacji  przeprowadzonych w okresie 1.01.2015 – 31.03.2024. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią  pewnego wskaźnika na przyszłość.

**Emisje, których zapadalność minęła i nie zostały spłacone w stosunku do wszystkich emisji. Wartość za okres 1.01.2015 r. - 31.03.2024 r.   

 

Zaufali nam

whitestone
GHELAMCO

Zalety inwestycji w obligacje korporacyjne

icon

oprocentowanie wyższe od obligacji
emitowanych przez Skarb Państwa

icon

możliwość zbycia obligacji przed
terminem zapadalności

icon

możliwe zabezpieczenie

img
img

Charakterystyka oferowanych przez nas obligacji korporacyjnych

icon

Oferujemy emisje spółek rozpoznawalnych o dobrej kondycji finansowej

icon

4,99% średnie oprocentowanie obligacji*

icon

Obligacje zazwyczaj emitowane są o nominałach
100 lub 1000 PLN

*Średnia marża obligacji ponad WIBOR dla wszystkich serii obligacji zmiennokuponowych proponowanych do nabycia Klientom detalicznym przez M/S DM -  wyliczone w skali roku dla średniej ważonej ofert obligacji  przeprowadzonych w okresie 1.01.2015 – 31.03.2024. Dane odnoszą się do przeszłości i nie stanowią  pewnego wskaźnika na przyszłość.

Jakie istnieją ryzyka?

Z inwestowaniem w obligacje związane są następujące ryzyka:

icon

ryzyko niewypłacalności lub bankructwo emitenta skutkujące
utratą całości lub części zainwestowanych przez obligatariusza
środków

icon

ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i gospodarczą

icon

ryzyko opóźnienia w realizacji wypłat odsetek lub wykupu

icon

ryzyko operacyjne

icon

ryzyko niewłaściwego zarządzania

icon

ryzyko finansowe

icon

ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności

icon

ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu

icon

ryzyko stopy procentowej

icon

ryzyko reinwestycji

icon

ryzyko przedterminowego wykupu przez emitenta

img

Jak kupić obligacje
korporacyjne?

Rynek pierwotny

Inwestor składa zapis na obligacje a środki stanowiące cenę obligacji przekazywane są do emitenta obligacji. Na rynku pierwotnym obligacje mogą być oferowane poprzez kierowanie propozycji nabycia do imiennie oznaczonych adresatów lub w odpowiedzi na publicznie dostępne informacje o emitowanych obligacjach i warunkach ich nabycia skierowane do nieoznaczonych adresatów. Subskrypcja, zatwierdzenie emisji i inne formalności trwają zwykle do 3 tygodni.

chart
chart

Rynek wtórny

Obligacje z rynku wtórnego można kupić m.in. na rynku giełdowym Catalyst lub w tzw. transakcjach pozarynkowych (OTC). Środki stanowiące cenę obligacji przekazywane są do inwestora, który je sprzedaje. Walory księgowane są na rachunku maklerskim zaraz po dokonaniu transakcji.

Victoria Dom S.A.

Victoria Dom S.A.
seria P2023C 50 mln zł

Data: 11.07.2024 - 24.07.2024

10 dni do końca emisji

Nie wszystkie oferty są publiczne i dostępne na stronie. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zostaw nam swoje dane, a my do Ciebie oddzwonimy.

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Materiał ma charakter informacyjny, stanowi publikację handlową i publikowany jest w celu reklamy usług maklerskich świadczonych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Obligacje korporacyjne nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym system gwarantowania depozytów. Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i może powodować straty.

GTM-MD2TVSS