Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Komentarz do decyzji RPP z dnia 11 marca 2016 r.

Jak można się było spodziewać, nowa Rada Polityki Pieniężnej podczas marcowego posiedzenia nie dokonała zmiany stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego dalej wynosi 1,5 procent.

więcej

Korzyści z Catalyst

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej doceniają korzyści, jakie niesie ze sobą finansowanie poprzez emisję obligacji. Istotną rolę w rozwoju tej formy finansowania odgrywa Catalyst.

więcej

Analiza rynku gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

W raporcie, w kilku punktach, opisane zostały podstawowe czynniki, charakteryzujące polski rynek mieszkaniowy, mające wpływ na transakcje zakupu gruntów z udziałem deweloperów w latach 2006-2007. Parametry ówczesnych transakcji zostały porównane ze szczegółami zakupów, które miały miejsce w latach 2014-2015.

Pobierz Zobacz

Rynek wierzytelności w Polsce – procesy konsolidacyjne

Od 2010 r. obserwujemy dynamiczny wzrost rynku wierzytelności w Polsce. Wśród jego przyczyn wskazać można: pozytywne zmiany legislacyjne (e-sąd, udostępnianie danych gospodarczych), upowszechnienie się korzystnych podatkowo struktur, wzrost wolumenu sprzedaży pakietów przez banki spowodowany m.in. spadkiem jakości kredytów detalicznych w 2009 r., czy też możliwość pozyskania środków na rynku kapitałowym (w tym w formie emisji obligacji - rozwój Catalyst).

więcej

Zwiększyć transparentność i bezpieczeństwo inwestowania

W 2015 roku dwóch na pięciu emitentów notowanych na NewConnect zaliczało się do grona spółek o podwyższonym lub wysokim ryzyku płynności. Ich wyodrębnienie przez Giełdę Papierów Wartościowych ma na celu zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa inwestowania w alternatywnym systemie obrotu.

więcej

Dywersyfikacja przede wszystkim

Sztuka inwestowania polega na racjonalnym doborze składników portfela, tak aby osiągnąć zakładany zysk przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

więcej

Deweloperzy mieszkaniowi biją rekordy sprzedaży

Rok 2015 okazał się wyjątkowo udany dla branży deweloperskiej. Większości czołowych deweloperów udało się utrzymać, a nawet poprawić bardzo dobre wyniki osiągnięte w poprzednim kwartale, jednocześnie bijąc dotychczasowe rekordy sprzedaży.

Pobierz Zobacz

Raport kredytowy Polnord S.A.

Polnord S.A. jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych spółek deweloperskich notowanych na GPW w Warszawie. Spółka od kilku lat systematycznie obniża poziom zadłużenia finansowego, co jednak w dalszym ciągu pozostaje dla niej sporym wyzwaniem. Poniższy raport przedstawia aktualną sytuację finansową Spółki, m.in. pod kątem obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

więcej Pobierz Zobacz

Prognoza nadchodzącego tygodnia

Na rynku Catalyst w bieżącym tygodniu przypada dzień ustalenia praw do odsetek od obligacji między innymi przedstawicieli branż: bankowej, deweloperskiej czy windykacyjnej. Emisje prywatne Everest Capital oraz GatBack. Oferta publiczna Kruka.

więcej

Corporate Bonds Quick Review No. 40

W czterdziestym wydaniu Corporate Bonds Quick Review podsumowujemy wydarzenia minionego tygodnia. Przedstawiamy najważniejsze informacje ze spółek, analizujemy wielkość obrotów, największe wzrosty i spadki obligacji oraz papiery z najwyższą premią i dyskontem. Analizujemy również zmiany wartości aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych od początku 2015 roku.

Pobierz Zobacz

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ