Publikacje
i aktualności

image

13 - Maj - 2024 - 7‧min

Podsumowanie kwietnia

Jak wskazuje zbiorczy wskaźnik PMI gospodarka strefy euro powoli wychodzi z zapaści. Kwietniowy odczyt pokazuje, że gospodarka przygotowuje się do przyspieszenia aktywności po okresie stagnacji. W tym przyspieszeniu kluczową rolę odgrywa jednak sektor usług, podczas gdy przemysł nadal pozostaje w kryzysie. Taki jest ogólny wydźwięk odczytów, ale sytuacja w tych dwóch sektorach jest zróżnicowana w zależności od kraju. 

image

13 - Maj - 2024 - 8‧min

Boom w obligacjach korporacyjnych trwa

W pierwszym kwartale 2024 roku emitenci przeprowadzili aż 17 emisji publicznych na kwotę 760,50 mln zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów w tych emisjach wyniósł jeszcze więcej, bo aż 1,88 mld zł. Do takiego wyniku przyczynili się zarówno inwestorzy instytucjonalni jak i indywidualni.

image

13 - Maj - 2024 - 2‧min

Scenariusz braku obniżek stóp procentowych w tym roku coraz bliższy spełnienia

Stopa referencyjna NBP pozostała bez zmian na poziomie 5,75 proc. Taka decyzja jest zgodna z rynkowym konsensusem i raczej nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej. Argumentami za dalszym utrzymywaniem stóp na obecnym poziomie jest przede wszystkim niepewność co do poziomu inflacji w II połowie roku i jej późniejszego trwałego spadku do celu.

image

02 - Maj - 2024 - 2‧min

Wciąż brak obniżek stóp procentowych w USA

Zgodnie z oczekiwaniami stopa funduszy federalnych pozostała bez zmian. Cała uwaga została skierowana w stronę inflacji, która od początku roku stopniowo przyspiesza. Zdaniem prezesa Powella inflacja pozostaje nadal zbyt wysoka i nie została jeszcze w pełni opanowana – FED nie ma pewności, kiedy uda się ją trwale sprowadzić do celu.

image

30 - Kwi - 2024 - 2‧min

Przywrócenie VAT na żywność napędza inflację

Inflacja CPI w kwietniu wyniosła 2,4 proc. r/r. Odczyt jest zgodny z konsensusem rynkowym. Jednocześnie inflacja ponownie zaczęła rosnąć względem odczytu z marca, gdzie wyniosła 2 proc. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost cen o 1 proc.

image

30 - Kwi - 2024 - 2‧min

Inflacja w strefie euro bez zaskoczeń

Inflacja CPI w strefie euro w kwietniu wyniosła 2,4 proc. r/r. Odczyt jest zgodny konsensusem rynkowym. Inflacja już od kilku miesięcy utrzymuje się poniżej 3 proc. i jest w okolicach celu EBC wyznaczonego na 2 proc. W ujęciu miesięcznym ceny rosły o 0,6 proc. Patrzymy szczególnie na odczyt inflacji w usługach, gdzie w ciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,8 proc. - była to kategoria, w której ceny wzrosły najmocniej.