Publikacje
i aktualności

image

07 - Lut - 2024 - 2‧min

Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w relacji r/r spadła o 0,8 proc. W relacji miesiąc do miesiąca sprzedaż również spadła o 1,1 proc. Średnioroczny poziom handlu detalicznego w 2023 r. był niższy o 1,8 proc. w porównaniu do 2022 r.

image

07 - Lut - 2024 - 10‧min

Podsumowanie stycznia

W miesięczniku podsumowujemy m.in. rynek mieszkaniowy w Niemczech, WIRON, obligacje skarbowe czy najważniejsze informacje z rynku obligacji korporacyjnych. 

image

05 - Lut - 2024 - 2‧min

FED nadal walczy z inflacją

Zgodnie z oczekiwaniami stopa funduszy federalnych pozostała bez zmian. Ważniejsza od samej decyzji była jednak konferencja Jerome Powella. Prezes nie ogłosił jeszcze zakończenia walki z inflacją. Obniżki stóp procentowych nastąpią wtedy, kiedy FED nabierze pewności, że inflacja jest pod kontrolą i zmierza do 2 proc. celu.

26 - Sty - 2024 - 1‧min

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym obligacje spółki Ghelamco Invest sp. z o.o.

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje serii PPZ2 spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 125 mln zł. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i oparte na stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 5,00%. Odsetki od Obligacji są płatne w okresach 6 miesięcznych.

image

25 - Sty - 2024 - 2‧min

Wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro lepszy od prognoz

PMI dla przemysłu w styczniu w strefie euro wyniósł 46,6 pkt wobec 44,4 pkt miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się lepszy niż wskazywały prognozy (44,8 pkt). W styczniu widoczne jest odbicie wartości wskaźnika, jednak nadal utrzymuje się on poniżej 50 pkt. W szczególności warto zauważyć utrzymujący się trend wzrostowy w Niemczech.

image

25 - Sty - 2024 - 6‧min

Minimum 3 publiczne emisje obligacji korporacyjnych miesięcznie – czyli podsumowanie rynku w 2023 roku

W 2023 roku emitenci przeprowadzili aż 37 publicznych emisji obligacji korporacyjnych, z których w sumie pozyskali ponad 1,35 mld zł. Inwestorzy zgłosili w nich popyt na łącznie prawie 2 mld zł, a tym samym średni poziom redukcji wyniósł 33 proc. Początek roku 2024 przyniósł start 5 kolejnych emisji publicznych, trzech emitentów ogłosiło nowe prospekty emisyjne, a aż 10 prospektów jest wciąż aktywnych.