Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych rosną, a aktywa spadają!

Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych rosną, a aktywa spadają!

18 - Maj - 2023 — 3•min

image

Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych dynamicznie i konsekwentnie rosną. W ostatnim miesiącu średnia stopa zwrotu tej grupy aktywów wyniosła +1,02%. Średnia roczna stopa zwrotu wyniosła aż +7,02%. Natomiast w żaden sposób nie przekłada się to na poziom aktywów funduszy długu korporacyjnego, wręcz przeciwnie. Kwiecień był piętnastym miesiącem z rzędu z ujemnym saldem wpłat, inwestorzy wypłacili z nich 122 mln zł.

Średnia stopa zwrotu za ostatni kwartał to prawie 2,00%, z liderem na poziomie 4,53%. Za ostatnie 12 miesięcy sytuacja wygląda jeszcze lepiej, średnia to ponad 7,00%. Na czele stawki jest fundusz ze stopą zwrotu ponad 15,00%. Jeden z funduszy przekroczył próg 10,00%, a aż 5 funduszy osiągnęło stopę zwrotu na poziomie ponad 8,00%.

 

W kwietniu inwestorzy do funduszy inwestycyjnych wpłacili netto aż 1,5 mld zł, a do funduszy detalicznych ponad 1,0 mld zł. Wśród klientów królują fundusze dłużne, do których wpłacono 1,36 mld zł netto. W niczym nie pomogło to funduszom obligacji korporacyjnych, z których inwestorzy piętnasty miesiącu z rzędu wypłacili więcej niż wpłacili. Tym razem z tej grupy aktywów odpłynęło 122 mln zł netto. Nie mamy jeszcze pełnych danych, dotyczących poziomu aktywów na koniec kwietnia. Możemy jednak zakładać, że mocno dodatnie stopy zwrotu połączone z ujemnym saldem napływów sprawią, że poziom aktywów nie ulegnie większym zmianom.


Względnie wysokie stopy zwrotu jeszcze nie zachęcają inwestorów do skierowania swojego wzroku w kierunku funduszy obligacji korporacyjnych. Można założyć jednak, że kwestią czasu pozostaje zmiana tego podejścia. Rosnące wyniki, przy braku materializacji ryzyka kredytowego, prędzej czy później powinny zachęcić inwestorów do powrotu do tej klasy aktywów.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego. 

Niniejszy materiał:

  1. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  2. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565
    z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE
    w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
  3. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.