Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Podsumowanie kwietnia

Podsumowanie kwietnia

09 - Maj - 2023 — 10•min

image

Temat miesiąca - Inflacja

Polska:

W ujęciu rocznym ceny wzrosły o 14,7% wobec 16,1% w marcu. Kwietniowy odczyt jest nieco niższy niż konsensus rynkowy, głównie za sprawą niższego niż oczekiwano wzrostu cen żywności. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,7%. Kwietniowe dane o inflacji wpisują się w dotychczas oczekiwany przez nas scenariusz. Szczyt szerokiego CPI osiągnęliśmy w lutym, teraz czekamy na stopniowy spadek dynamik – ciągnięty jak na razie wyłącznie przez efekty statystyczne – wysoka baza (m.in. energia, paliwa).

Inflacja bazowa pozostaje wciąż wysoka. Uważam, że w tym miesiącu jeszcze przyspieszyła, przede wszystkim za sprawą szybko drożejących usług. Inflacja pozostaje dużym problemem. Brakuje przesłanek do obniżek stóp procentowych.

Gospodarki europejskie:

Inflacja CPI w Niemczech w kwietniu wyniosła 7,2% r/r względem 7,4% r/r w marcu. Spadek był nieco większy niż oczekiwano, jednak inflacja wciąż pozostaje wysoka. W Hiszpanii czy Francji zaobserwowaliśmy odmienną sytuację, gdzie inflacja wzrosła względem poprzedniego miesiąca. Wzrost inflacji ogółem był oczekiwany i można go przypisać niekorzystnym efektom bazy. Inflacja w krajach strefy euro wciąż jest wysoka, przede wszystkim patrząc na wskaźnik bazowy. Pogłębia się podział na sektor usług i produkcji, wystarczy spojrzeć np. na indeksy PMI. Z tego względu inflację w najbliższych miesiącach trzymać powinny przede wszystkim ceny usług, które wciąż dynamicznie rosną i mało wskazuje na to, żeby presja w tym sektorze odpuściła. Dane z kwietnia pokazują, że walka z inflacją jest daleka od zakończenia.

Co warto wiedzieć?

Kryzys bankowy – USA

First Republic Bank przyznał, że w niespełna miesiąc stracił ponad 100 miliardów dolarów depozytów, czyli ponad połowę wkładów klientów. Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów zaakceptowała ofertę JPMorgan Chase dotyczącą przejęcia depozytów First Republic Bank. Mający siedzibę w San Francisco, First Republic był drugim największym bankiem w historii USA, który musiał zostać przejęty przez państwo. Do jego upadku doszło niecałe dwa miesiące po tym, jak podobny los spotkał Silicon Valley Bank i Signature Bank. Mimo prób uspokojenia sytuacji przez rząd, instytucja od tego czasu zmagała się z trudnościami i stale traciła kapitał, zaś jej akcje spadły w tym czasie o 97 proc. W ramach umowy JPMorgan weźmie na siebie wszystkie warte 92 mld dolarów depozyty banku i zakupi prawie 230 mld dolarów jego aktywów. Nie przejmie natomiast długów korporacyjnych. Operacja kosztowała FDIC 13 mld dolarów, zaś koszty zostaną sfinansowane z funduszu gwarancyjnego, na które składają się wszystkie banki ubezpieczane przez FDIC.

USA – niewypłacalność

Rząd USA może nie być w stanie spłacać wszystkich swoich zobowiązań już od początku czerwca, jeśli Kongres nie podniesie limitu zadłużenia - ostrzegła szefowa resortu finansów Janet Yellen. W liście do Kongresu Yellen przekazała, że rząd może przekroczyć ustanowiony po raz ostatni w 2021 r. limit "potencjalnie 1 czerwca". Już w styczniu Yellen ogłosiła, że USA dobiły do ustalonego limitu, jednak Departament Skarbu zdecydował wówczas o podjęciu "nadzwyczajnych środków", które miały pozwolić na dalsze spłacanie długów przez rząd przez kolejne kilka miesięcy. Większość ekonomistów spodziewała się, że data graniczna nadejdzie w sierpniu, jednak szacunki te zmieniły się z powodu słabszych niż oczekiwano wpływów podatkowych. W ubiegłym tygodniu Izba Reprezentantów minimalną większością przegłosowała ustawę zwiększającą limit, ale jednocześnie zawierającą ostre cięcia wydatków socjalnych. Ustawa prawdopodobnie nie przejdzie w tym kształcie przez kontrolowany przez Demokratów Senat, a sam Joe Biden zapowiedział jej weto. Lider Republikanów w Izbie, spiker Kevin McCarthy, stwierdził, że ustawa jest próbą otwarcia negocjacji.

Francja – wiek emerytalny

Prezydent Francji Emmanuel Macron promulgował ustawę o reformie emerytalnej, która zakłada m.in. podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Tekst ustawy został już opublikowany z Dzienniku Urzędowym. W poniedziałek 1 maja na ulicach francuskich miast demonstrowało niemal 800 tys. osób. – ma to bezpośredni związek z reformą emerytalną.

Ropa naftowa

Na początku kwietnia br. wybrane państwa wchodzące w skład grupy OPEC+ zapowiedziały, że dobrowolnie zmniejszą ilość produkowanej ropy naftowej. Cięcia w wydobyciu mają rozpocząć się w maju i będą trwały do końca br. Łącznie produkcja ma być zmniejszona o 1,16 mln b/d. Największego ograniczenia ma dokonać Arabia Saudyjska, która zadeklarowała obniżenie wydobycia o 500 tys. b/d. Wartość ta stanowi mniej niż 5 proc. jej średniego poziomu wydobycia z 2022 r. Po ogłoszeniu ww. decyzji Rosja, również będąca członkiem grupy OPEC+, zadeklarowała, że przedłuży wprowadzone w lutym br. cięcia produkcji w wysokości 500 tys. b/d, do końca br. Wcześniej planowano utrzymać te ograniczenia do końca czerwca br. W rezultacie wszystkie kraje OPEC+ mają od początku maja do końca br. zmniejszyć krajowe wydobycie łącznie o ok. 3,66 mln b/d, co stanowi ok. 3,7 proc. dziennego globalnego popytu na ropę naftową. Decyzja pierwotnie wywołała duży skok notowań ropy. W pierwszej połowie miesiąca notowania ropy BRENT dobiły do 88 dolarów, jednak obecnie jest ona notowana już poniżej 80 dolarów, czyli na podobnym poziomie do końca marca – sprzed decyzji o cięciach.

Najważniejsze z rynku obligacji korporacyjnych

1. Develia

Deweloper sfinalizował transakcję sprzedaży warszawskiego projektu biurowego Wola Retro. Wartość kompleksu o powierzchni 25 tys. m2 ustalono na 69,3 mln euro netto. Część środków ze sprzedaży zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na tą inwestycję w kwocie 27,7 mln euro. Transakcja pozwoli na zmniejszenie zadłużenia i znaczące zwiększenie wolnych środków do dyspozycji.

2. P.A. Nova

Spółka poinformowała o zawarciu umowy sprzedaży obiektu handlowo-usługowego w Płocku. Umowa sprzedaży ma wartość ok. 62 mln zł netto. Zgodnie z warunkami emisji spółka zobowiązana jest teraz spłacić 9,9 mln zł kapitału (33%) z wartych 30 mln zł obligacji NVA 0624. Datę przedterminowego wykupu wyznaczono na 18 maja.

3. Compremum

Spółka w kwietniu sprzedała 100% udziałów w spółce Fabryka Słonawy, która jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących zabezpieczenie obligacji POZ0325. Wartość transakcji to ok. 18 mln USD. Sprzedaż spółki wiązała się z naruszeniem warunków emisji, w związku z czym Compremum zapowiedziało przedterminowy wykup obligacji POZ0325. Termin wykupu ustalono na 8 maja, będzie on wiązał się z dodatkową wypłatą 0,5% premii dla obligatariuszy.

4. i2 Development

Deweloper przyspiesza o trzy miesiące całościowy wykup notowanych na Catalyst obligacji I2D0823. Wartość nominalna obligacji to 10 mln zł. Dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 11 maja.

5. CCC

Odreagowanie na notowaniach obligacji obuwniczej spółki - CCC0626. Obecnie obligacje na rynku Catalyst notowane są w okolicach 88% nominału. W kwietniu napłynęło kilka pozytywnych informacji w kontekście sytuacji finansowej Grupy. Bank Pekao przedłużył o kolejnych 12 miesięcy wielocelowy limit kredytowy dla Modivo wart 260 mln zł. Dodatkowo, w najbliższym czasie zrezygnuje z testowania kowenantu dług netto/EBITDA. Samo CCC uplasowało akcje o wartości 505 mln zł. Popyt na akcje kilkukrotnie przekroczył liczbę oferowanych walorów. Dokapitalizowanie ma pozwolić CCC na istotną redukcję zadłużenia.

6. EuCO

Kolejne trzy spółki będące poręczycielami wymagalnych obligacji EUC0423, złożyły do sądu wnioski o ogłoszenie upadłości. Termin spłaty wartych 17,2 mln zł obligacji spółki minął ponad 2 tygodnie temu.

7. PragmaGO

Spółka w ramach publicznej emisji uplasowała obligacje o wartości 25 mln zł. Obligacje mają dwuletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 3M + 5,5% marży (marża zmniejszona o 0,5% względem poprzedniej emisji). Redukcja zapisów wyniosła 48%. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu do 150 mln zł. W ramach programu Spółka może pozyskać jeszcze 92 mln zł do połowy lipca.

8. Marvipol

Spółka uplasowała wśród inwestorów instytucjonalnych obligacje o wartości 54 mln zł. Są to 34-miesięczne niezabezpieczone papiery o zmiennym oprocentowaniu. Przed emisją Marvipol skupił z rynku obligacje o łącznej wartości 55,1 mln zł.

9. Atal

Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości 150 mln zł. Będą to roczne papiery wartościowe oprocentowane na WIBOR 6M + 1,65% marży o wartości do 70 mln zł i dwuletnie oprocentowane na WIBOR 6M + 2% marży o wartości do 80 mln zł. Zarząd Spółki rekomenduje, aby spółka wypłaciła ponadto 193,6 mln zł dywidendy – 5zł na każdą akcję.

10. Kredyt Inkaso

Spółka pozyskała 15 mln zł z publicznej emisji obligacji. Uplasowane obligacje są niezabezpieczone, mają czteroletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 3M + 5,5% marży (jej wysokość wzrosła o 0,8% w stosunku do poprzedniej publicznej emisji).

11. DL Invest

Spółka pozyskała 2,5 mln euro z emisji obligacji. Redukcja zapisów wyniosła 45%. Obligacje mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na EURIBOR 3M + 5,5% marży. Docelowo zabezpieczeniem długu będzie hipoteka. Obligacje trafią do obrotu na Catalyst – będzie to debiut spółki na tym rynku.

Czy wiesz, że…

Donald Trump jest pierwszym w historii prezydentem USA, który został formalnie zatrzymany i usłyszał zarzuty karne? Trump nie przyznał się do winy w sprawie postawionych mu 34 zarzutów.

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski 

 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER OPINII JEGO AUTORA I NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY PODJĘCIA DECYZJI INWESTYCYJNEJ, A AUTOR MATERIAŁU NIE PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI TAKICH DECYZJI PODJĘTYCH NA JEGO PODSTAWIE. MATERIAŁ STANOWI INFORMACJĘ HANDLOWĄ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (T.J: DZ. U. 2020 R. POZ. 344 Z PÓŹN. ZM.) I ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI S. A. (DALEJ „DOM MAKLERSKI”) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 100, 00-807 WARSZAWA, ADRES E-MAIL: KONTAKT@MICHAELSTROM.PL. MATERIAŁ JEST PUBLIKACJĄ HANDLOWĄ W ROZUMIENIU ART. 24 UST. 3 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY 2014/65/UE Z DNIA 15 MAJA 2014 R. W SPRAWIE RYNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2002/92/WE I DYREKTYWĘ 2011/61/UE (MIFID II). PUBLIKACJA HANDLOWA NIE STANOWI REKOMENDACJI INWESTYCYJNEJ ANI INFORMACJI REKOMENDUJĄCEJ LUB SUGERUJĄCEJ STRATEGIĘ INWESTYCYJNĄ W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 Z DNIA 16 KWIETNIA 2014 R. W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU  ORAZ UCHYLAJĄCE DYREKTYWĘ 2003/6/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY I DYREKTYWY KOMISJI 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE ORAZ ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) NR 2016/958 Z DNIA 9 MARCA 2016 R. UZUPEŁNIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 W ODNIESIENIU DO REGULACYJNYCH STANDARDÓW TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH DO CELÓW OBIEKTYWNEJ PREZENTACJI REKOMENDACJI INWESTYCYJNYCH LUB INNYCH INFORMACJI REKOMENDUJĄCYCH LUB SUGERUJĄCYCH STRATEGIĘ INWESTYCYJNĄ ORAZ UJAWNIANIA INTERESÓW PARTYKULARNYCH LUB WSKAZAŃ KONFLIKTÓW INTERESÓW LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ PORADY, W TYM W ZAKRESIE DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (T.J. DZ. U. 2022, POZ. 1523 Z PÓŹN. ZM.).

NINIEJSZY MATERIAŁ MA NA CELU PROMOCJĘ USŁUG SWIADCZONYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI.

ZEZWOLENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DRK/WL/4020/10/25/107/1/13 Z DNIA 04 CZERWCA 2013 ROKU,  NR DRK/WL/4020/13/26/16/107/1 Z DNIA 24 MAJA 2016 ROKU ORAZ DRK/WL/4020/45/18/2017/107/2 Z DNIA 19  GRUDNIA 2017 R.