Podsumowanie czerwca - przegląd najważniejszych wydarzeń

Podsumowanie czerwca - przegląd najważniejszych wydarzeń

05 - Lip - 2024 — 8•min

image

Temat miesiąca - wybory we Francji

W dniach 6-9 czerwca w Europie odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory można uznać jako sukces prawicy. Silnie prawicowe ugrupowania w niektórych przypadkach osiągnęły zaskakująco dobre wyniki w wielu krajach Starego Kontynentu. Jednym z nich było francuskie Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które uzyskało 31,3% głosów. To najlepszy wynik tej partii w historii, której nieformalną liderką pozostaje Marine Le Pen, ale szefem i twarzą jest 28-letni Jordan Bardella – szykowany na fotel premiera. Daleko za Zjednoczeniem Narodowym uplasował się obóz prezydenta Francji Emmanuela Macrona, czyli centrowa partia Odrodzenie i jej sojusznicy. Oddano na nich zaledwie 14,6% głosów.

Po ogłoszeniu wyników wyborów Emmanuel Macron ogłosił rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego i wyznaczył przedterminowe wybory. Pierwsza tura wyborów odbyła się 30 czerwca i wygrało ją Zjednoczenie Narodowe osiągając ponad 33% poparcie. Obóz prezydenta Macrona uzyskał niespełna 21% głosów. 7 lipca odbędzie się druga tura wyborów. Najnowszy sondaż przed drugą turą wyborów parlamentarnych we Francji pokazuje, że formacja Marine Le Pen słabnie. Zjednoczenie Narodowe prawdopodobnie nie uzyska poparcia na poziomie większości bezwzględnej. Wyborcze rozstrzygnięcie może oznaczać polityczny pat – taki scenariusz był wskazywany przed wyborami jako najbardziej prawdopodobny.

 

Co warto wiedzieć?

Procedura nadmiernego deficytu

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący otwarcia tzw. procedury nadmiernego deficytu wobec 12 państw członkowskich, w których deficyt sektora finansów publicznych przekroczył 3 proc. PKB. Jednym z tych krajów jest Polska, która w 2023 roku naruszyła to kryterium. Pozostałe to Belgia, Czechy, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Malta, Słowenia, Słowacja i Finlandia. W 2023 roku deficyt w sektorze finansów publicznych Polski sięgnął 173,8 mld zł, co stanowi 5,1 proc. PKB. To wyraźnie więcej niż w 2022 roku, gdy deficyt wyniósł 3,4 proc. PKB, ale nieco mniej niż szacował nowy rząd w grudniu minionego roku, gdy spodziewano się 5,6 proc. PKB. Celem procedury nadmiernego deficytu (PND) jest to, aby państwa UE korygowały nadmierny deficyt lub poziomy zadłużenia. Dla kraju oznacza to konieczność przedstawienia planu działań naprawczych, które zamierza podjąć, by obniżyć deficyt.

Debiuty giełdowe

2 lipca, zadebiutowała na NewConnect spółka Mentzen SA, z sektora usług doradztwa podatkowego i prawnego oraz księgowych. Na otwarciu sesji kurs akcji Mentzen SA wyniósł 44,10 zł, czyli o 22,5% więcej od ceny odniesienia wynoszącej 36,00 zł. Następnie cena akcji wzrastała w pobliże 70 zł. Jest to już piąty debiut w tym roku na rynku NewConnect. Spółka Mentzen SA oznaczona została tickerem „XDD".

W czerwcu dostaliśmy też zapowiedź dużego IPO na GPW. Według źródeł Bloomberga CVC Capital Partners Plc przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej spółki Żabka Polska SA. Według agencji Bloomberg, powołującej się na osoby zaznajomione ze sprawą, IPO największej w Polsce sieci sklepów ogólnospożywczych ma szansę stać się również największym i jednym z najważniejszych debiutów giełdowych w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Według przekazanych informacji, wycena spółki może sięgnąć 7,5–8 mld USD. Sama oferta publiczna może mieć wartość od 1 do 1,5 mld USD i ma się rozpocząć już we wrześniu.

Stopy procentowe - Polska

Jak wynika z wypowiedzi prezesa Glapińskiego - obniżek stóp procentowych w Polsce szybko nie zobaczymy. Argumentami za utrzymywaniem wysokich stóp procentowych pozostają wzrost inflacji w drugiej połowie roku, spowodowany stopniowym uwalnianiem cen energii oraz mocne dane o dynamice wynagrodzeń. Na koniec roku inflacja może zbliżyć się do 5%. Następny skok inflacji – po całkowitym uwolnieniu cen energii oczekiwany jest w 1kw. Po tym okresie inflacja ma zacząć spadać, aby w 2026 r. ponownie osiągnąć cel i właśnie wtedy, czyli od 2026 r. prezes upatruje szans na pierwsze obniżki stóp procentowych. Oczekiwany termin potencjalnych ruchów stóp procentowych sukcesywnie się przesuwa. Jeszcze jakiś czas temu rozpoczęcie obniżek w 2024 r. było bardzo prawdopodobne. Teraz ten scenariusz stał się nierealny.

Wybory USA

CNN zorganizował pierwszą debatę przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi. Po debacie zwracano uwagę na zachrypnięty głos Joe Bidena oraz to, że zdarzało mu się gubić wątek, a także czasem wypowiadać się w sposób niezrozumiały. Z drugiej strony Trumpowi zarzuca się kłamstwa. Z sondażu, który opublikował CNN po debacie wynika, że spośród zarejestrowanych wyborców 67 proc. uważa, iż debatę wygrał Donald Trump, podczas gdy według 33 proc. wygrał ją Joe Biden. Po debacie powracają pytania o wiek w kontekście tego czy będzie zdolny fizycznie do dalszego pełnienia urzędu. Dwa opublikowane po debacie sondaże "New York Timesa" i "Wall Street Journal" pokazują największą dotąd przewagę Donalda Trumpa nad Joe Bidenem, od 6 do 8 punktów procentowych w wyścigu o fotel prezydencki.

 

Najważniejsze z rynku obligacji korporacyjnych

KGHM

Spółka zdecydowała o emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł. Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M + 1,25% marży. Data wykupu to 26 czerwca 2031 r. Obligacje będą jednymi z najdłuższych wśród tych notowanych na rynku Catalyst.

Vehis Finance

Spółka w czerwcu uplasowała emisję obligacji o wartości 35 mln zł. Jest to druga emisja spółki w tym roku. Miesiąc wcześniej Vehis pozyskał z emisji publicznej 21 mln zł. Oprocentowanie tych obligacji jest ustalone na 7 p.p. marży ponad WIBOR 3m.

Bank Millenium

Zarząd Banku Millennium podjął decyzję o zakończeniu realizacji Planu Naprawy, uruchomionego w następstwie wprowadzenia ustawy dotyczącej tzw. wakacji kredytowych w 2022 roku. Uruchomione w latach 2022-2024 działania pozwoliły podnieść wskaźniki kapitałowe do bezpiecznych poziomów. Nie było konieczności dokapitalizowania Banku ze strony akcjonariuszy. Obie serie obligacji banku były notowane jeszcze rok temu poniżej 80% nominału. Obecnie ich cena jest bliska 100% nominału.

R.Power

Spółka w ostatnim miesiącu poinformowała o dwóch istotnych zdarzeniach. Pierwszym jest dokapitalizowanie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Fundusz Trójmorza. Emisja akcji będzie warta 25 mln euro. Drugim jest podpisanie przez spółki celowe umów kredytowych z BGK o łącznej wartości ok. 230 mln zł – finansowanie zostanie przeznaczone na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 72 MWh.

Zatwierdzone układy

EuCO:

zgodnie z zatwierdzonym układem wierzyciele spółki będą spłacani w następujący sposób. W przypadku, gdy dług ma pokrycie w zabezpieczeniu przewidziano spłatę 100 proc. należności głównej i umorzenie należności ubocznych. Spłata ma nastąpić w 33 kwartalnych ratach. W przypadku, gdzie dług nie ma pokrycia w zabezpieczeniu spółka ma spłacić 55 proc. należności głównej, także w 33 kwartalnych ratach,

Kancelaria Medius:

zgodnie z zatwierdzonym spółka ma spłacić 8,25 proc. zadłużenia w formie gotówkowej oraz uregulować dodatkowe 39 proc. kapitału poprzez emisję około 30,6 mln nowych akcji (wobec 14,6 mln obecnie istniejących).

PragmaGO

W czerwcowej prospektowej emisji Spółka uplasowała obligacje o wartości 30 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 68%. Spółka sukcesywnie obniża oferowane marże. Tym razem niezabezpieczone obligacje oprocentowane są na 4,8 p.p. ponad WIBOR3M. Spółka zapowiedziała przedterminowy wykup obligacji serii PRF0125 o wartości 20 mln zł, za które spółka płaci 6% ponad WIBOR 3M.

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych

Zgodnie z opracowaniem obligacje.pl aktywa funduszy obligacji korporacyjnych na koniec maja wyniosły 13,28 mld zł. Oznacza to wzrost aktywów o 0,4 mld zł w porównaniu do kwietnia. Od przeszło roku aktywa funduszy systematycznie rosną. Na koniec czerwca 2023 r. wartość aktywów funduszy wynosiła 7,83 mld zł.

Everest Capital - Bocian

Everest Capital, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy Bociana, porozumiała się z funduszami Agio w sprawie przedłużenia terminu spłaty papierów EVC0624 i ich wycofania z GPW. Warte 6 mln zł obligacje wygasać miały 25 czerwca tego roku. Spółce udało się jednak wydłużyć okres spłaty o 12 miesięcy.

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.