Pierwsze obniżki stóp procentowych najwcześniej w połowie 2025 r.

Pierwsze obniżki stóp procentowych najwcześniej w połowie 2025 r.

08 - Lip - 2024 — 2•min

image

RPP utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami. Dzisiaj odbyła się konferencja prezesa Glapińskiego. Jak wynika z wypowiedzi - obniżek stóp procentowych szybko nie zobaczymy.

Argumentami za utrzymywaniem wysokich stóp procentowych jest wzrost inflacji w drugiej połowie roku, spowodowany stopniowym uwalnianiem cen energii. Do tego dochodzą mocne dane o wynagrodzeniach, których dwucyfrowa dynamika może utrzymać się w całym roku. Na koniec roku inflacja może zbliżyć się do 5 proc. Następny skok inflacji – po całkowitym uwolnieniu cen energii oczekiwany jest w pierwszym kwartale.

Po tym okresie inflacja ma zacząć spadać, aby w 2026 r. ponownie osiągnąć cel i właśnie wtedy, czyli od 2026 r. prezes upatruje szans na pierwsze obniżki stóp procentowych. Taki scenariusz wydaje się jednak zbyt jastrzębi, ale jeżeli prognozy NBP będą się sprawdzać to wydaje się, że przestrzeń na pierwsze obniżki stóp procentowych pojawi się najwcześniej w połowie 2025 r. – w momencie, gdy inflacja będzie ponownie spadać.

Oczekiwany termin potencjalnych ruchów stóp procentowych sukcesywnie się przesuwa. Jeszcze jakiś czas temu rozpoczęcie obniżek w 2024 r. było bardzo prawdopodobne. Teraz ten scenariusz stał się nierealny. Sojusznikiem RPP w obecnej narracji nie jest z pewnością bank centralny Czech, który sukcesywnie obniża stopy procentowe. Inne banki centralne (w tym EBC) również myślą o luzowaniu polityki monetarnej, chociaż wydaje się, że cykle te będą mocno rozciągnięte w czasie lub rozpoczną się później niż dotychczasowe oczekiwania rynków (np. w USA).

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.