Inflacja w usługach utrzymuje się na podwyższonym poziomie

Inflacja w usługach utrzymuje się na podwyższonym poziomie

03 - Lip - 2024 — 2•min

image

Inflacja CPI w strefie euro w czerwcu wyniosła 2,5 proc. r/r. Odczyt jest zgodny konsensusem rynkowym. Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 2,9 proc. r/r. Tutaj odczyt okazał się nieco wyższy niż prognozy (2,8 proc.). Wskaźnik inflacji już od dłuższego czasu utrzymuje się poniżej 3 proc. i jest w okolicach celu EBC wyznaczonego na 2 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny rosły o 0,2 proc. Po raz kolejny jednak wskazujemy na utrzymującą się podwyższoną inflację w usługach. W ostatnim miesiącu ceny usług rosły o 0,6 proc. m/m, a roczny wskaźnik wciąż wynosi 4,1 proc. r/r. Ponadto presja cenowa w tym sektorze może utrzymywać się w kolejnych miesiącach.

Te dane nie dają pewności co do trwałego zejścia inflacji do celu. Decyzje EBC pozostają zależne od napływających danych. EBC rozpoczął już cykl obniżek, pytaniem pozostaje jego tempo. Wydaje się, że w tym roku zobaczymy jeszcze maksymalnie dwie obniżki stóp procentowych po 25pb.

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.