FED utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie

FED utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie

25 - Mar - 2024 — 2•min

image

Zgodnie z oczekiwaniami stopa funduszy federalnych pozostała bez zmian. W tym miesiącu poznaliśmy nowy „wykres kropkowy”. Projekcja sugeruje, że w tym roku stopy spadną o 0,75 proc., co odpowiada trzem obniżkom po 25pb. Jak wskazuje Powell gospodarka USA pomimo wysokich stóp procentowych pozostaje względnie silna, scenariusz „miękkiego lądowania” wydaje się spełniać.

Oczekiwania rynku co do ilości i czasu obniżek stóp procentowych w tym roku sukcesywnie się przesuwają. Obecnie są zgodne z nową projekcją. Uważamy, że obniżka stóp procentowych nie nastąpi również na kolejnym posiedzeniu w maju. Decyzje są teraz mocno uzależnione od napływających danych makroekonomicznych.

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.