Niemiecki przemysł znów w dół, PMI poniżej oczekiwań

Niemiecki przemysł znów w dół, PMI poniżej oczekiwań

25 - Mar - 2024 — 2•min

image

PMI dla przemysłu w marcu w strefie euro wyniósł 45,7 wobec 46,5 miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się gorszy niż wskazywały prognozy (47,0). Wskaźnik nadal utrzymuje się poniżej 50 pkt.

Po raz kolejny szczególnie patrzymy na odczyt z Niemiec, gdzie jeszcze dwa miesiące temu wydawało się, że przemysł najgorsze ma za sobą, a PMI wynosił 45,4. Oczekiwano, że już niedługo może nadejść ożywienie w tym sektorze. To się jednak nie stało, a niemiecka gospodarka, która jest względnie mocno zależna od przemysłu okazuje dalszą słabość. W marcu wskaźnik dla przemysłu wyniósł 41,6 wobec oczekiwanych 43,1.

Dużo lepsze dane odnotowaliśmy w sektorze usług. Wskaźnik PMI dla strefy euro w tym sektorze wzrósł do 51,1 pkt. Wzrost jest pozytywnym zaskoczeniem, konsensus wynosił 50,5. Jest to kolejny miesiąc, gdzie widzimy piątkę z przodu.

Zbiorczy wskaźnik PMI wyniósł 49,9 wobec 49,2 miesiąc wcześniej. Mały krok od poziomu 50 pkt. Pomimo utrzymującej się słabości sektora produkcyjnego, mocniejsze odbicie w sektorze usług pozwoliło na wzrost zagregowanego wskaźnika. Jeżeli poprawa w sektorze usług się utrzyma, może to pomóc w uniknięciu recesji w kolejnych kwartałach.

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

PMI