Do funduszy obligacji korporacyjnych w styczniu napłynęło „prawie” rekordowe 699 mln zł

Do funduszy obligacji korporacyjnych w styczniu napłynęło „prawie” rekordowe 699 mln zł

19 - Lut - 2024 — 2•min

image

Do funduszy obligacji korporacyjnych w styczniu napłynęło „prawie” rekordowe 699 mln zł. Prawie, ponieważ zgodnie z informacjami portalu analizy.pl, to trzeci najlepszy wynik w historii. Był to ósmy miesiąc z rzędu z przewagą wpłat nad wypłatami zrealizowanymi przez inwestorów. W marszu rozpoczętym od czerwca 2023 r. do tej klasy aktywów napłynęło w sumie 2,755 mld zł.

Prawie 700 mln zł napływów netto do funduszy tłumaczy w sporej mierze bardzo duża redukcja zapisów w emisjach obligacji korporacyjnych na rynku pierwotnym. W styczniu mieliśmy 5 takich emisji na kwotę ponad 235 mln zł, a prawie 5000 inwestorów złożyło na nie aż 664 mln zapisów. Tym samym średni poziom redukcji wyniósł ponad 60 proc.

W tym miejscu na szczególne wspomnienie zasługuje emisja dewelopera komercyjnego Ghelamco Invest, który w emisji na 125 mln zł zebrał zapisy na prawdopodobnie rekordowe, jak na emisję publiczną, 366 mln zł.

Inwestorów do bezpośredniego udziału w emisjach publicznych, ale też wpłat do funduszy obligacji korporacyjnych, przekonują także dobre wyniki inwestycyjne. W styczniu ta klasa aktywów zarobiła średnio +0,90 proc., a za ostatnie 12 miesięcy ich średnia stopa zwrotu wyniosła +10,20 proc.

700 mln zł napływów netto oraz +0,90 proc. średniej stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych przełożyło się na wzrost tej grupy aktywów o 810 mln. Na koniec 2023 aktywa te wynosiły 10,77 mld zł, obecnie jest to 11,73 mld zł. Oznacza to wzrost o 7,40 proc. w skali miesiąc do miesiąca.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.