Publikacje
i aktualności

24 - Mar - 2015 - 1‧min

Prognoza nadchodzącego tygodnia

W bieżącym tygodniu przypadał będzie dzień ustalenia praw do odsetek od obligacji następujących podmiotów: Atal (ATL1015, ATL1016), Bank Millennium (MIL1015), Marvipol (MVP0415), Pragma Inwestycje (PIN1016) oraz Warimpex (WXF0316). Wszystkie podmioty nie powinny mieć problemu z terminowymi płatnościami kuponów.

19 - Mar - 2015 - 1‧min

Corporate Bonds Quick Review No. 5

W piątym wydaniu Corporate Bonds Quick Review analizujemy zmiany wartości aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych w lutym br. Przedstawiamy największe wzrosty i spadki pod względem zarządzanych aktywów oraz prezentujemy stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych w perspektywie krótko i długoterminowej. Podsumowujemy również najważniejsze wydarzenia ubiegłego tygodnia.

18 - Mar - 2015 - 1‧min

Potencjał Rynku Obligacji

Wiele polskich przedsiębiorstw boryka się z problemami w pozyskaniu finansowania bankowego. Dlatego też coraz więcej z nich poszukuje kapitału w drodze emisji obligacji.

18 - Mar - 2015 - 1‧min

12 - Mar - 2015 - 1‧min

Rośnie wartość funduszy polskich obligacji korporacyjnych

Niespotykanie dotychczas niskie stopy procentowe powodujące wzrost napływu środków do funduszy, konkurencyjne stopy zwrotu z inwestycji w obligacje korporacyjne w porównaniu do depozytów bankowych, oraz rosnące zainteresowania spółek emisją obligacji sprawiły, że systematycznie rośnie wartość aktywów funduszy polskich obligacji korporacyjnych. 

11 - Mar - 2015 - 1‧min

Corporate Bonds Quick Review No. 4

W czwartym wydaniu Corporate Bonds Quick Review podsumowujemy wydarzenia ubiegłego tygodnia. Przedstawiamy najważniejsze informacje ze spółek, analizujemy wielkość obrotów, wzrosty i spadki obligacji oraz papiery z najwyższą premią i dyskontem.