Zagraniczne fundusze rynku pieniężnego jako alternatywa dla lokat walutowych

Zagraniczne fundusze rynku pieniężnego jako alternatywa dla lokat walutowych

02 - Mar - 2023 — 1•min

Zapraszamy na webinar, na którym przybliżymy tematykę mało popularnych na krajowym rynku funduszy rynku pieniężnego.

Podczas webinaru odpowiemy na pytania:

1. Czy istnieje fundusz, który można określić jako bezpieczny?
2. Czy fundusz o bardzo niskim ryzyku może oferować atrakcyjną dochodowość?
3. Czy lokata może być "droga"?
4. Czy zagraniczny fundusz rynku pieniężnego można wykorzystać do inwestycji w złotych bez ryzyka walutowego?
5. Czy podatek od dochodu kapitałowego może przewyższyć jego wartość?

Spotkanie poprowadzi: 
Tomasz Wronka 
Zarządzający Portfelami Funduszy
Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym, z czego 14 lat na stanowiskach operacyjnych, związanym bezpośrednio z zarządzaniem aktywami w domach maklerskich i towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w inwestycjach na rynkach stóp procentowych, obligacji oraz surowców, a także strategiach typu multi-asset oraz absolutnej stopy zwrotu. Przez wiele lat był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie portfelami jednostek uczestnictwa funduszy oraz tzw. funduszami funduszy, osiągając na tle konkurencyjnych produktów czołowe wyniki inwestycyjne.

 

Serdecznie zapraszamy do zapisów.

09.03.2023 r. (czwartek), godz.: 11:00

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Informacja upowszechniana przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. w celu promocji usług świadczonych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Dom Maklerski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje uzyskane w trakcie trwania webinarium, w tym za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.