Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Wyniki oferty publicznej obligacji serii I DL Invest Group PM S.A.

Wyniki oferty publicznej obligacji serii I DL Invest Group PM S.A.

27 - Kwi - 2023 — 1•min

Niniejszym informujemy, że oferta publiczna obligacji serii I spółki DL Invest Group PM S.A. doszła do skutku. Emitent dokonał w dniu 27 kwietnia 2023 roku przydziału obligacji, zgodnie ze wszystkimi złożonymi przez Inwestorów zapisami. W wyniku przeprowadzonej w dniach 6-20 kwietnia 2023 roku oferty publicznej zostało przydzielonych 25.000 obligacji o wartości nominalnej 100 EUR.

Liczba inwestorów, którzy złożyli zapis: 104

Liczba zapisów: 107 na kwotę 4 569 100 EUR

Liczba inwestorów, którym przydzielono obligacje: 104

Wartość przydziału: 2 500 000 EUR

Wartość redukcji: 45,28%

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 3M powiększonej o 5,50%, a odsetki wypłacane w kuponie kwartalnym.

DL Invest Group PM S.A. jest funkcjonującą od ponad 15 lat spółką dewelopersko-inwestycyjną. Operuje w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie całej Polski. Strategią Spółki jest budowa portfela nieruchomości i czerpanie zysków z ich najmu w długim terminie. Generowane w ten sposób środki pieniężne reinwestowane są w nowe projekty powiększając wartość aktywów.

Działalność Spółki obejmuje trzy segmenty: logistyczny (wielkopowierzchniowe parki magazynowo – produkcyjne oraz obiekty typu BTS), biurowy (obiekty biurowe z funkcją usługową) oraz handlowy (parki handlowe zwyczajowo o powierzchni 3–5 tys. GLA w lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego).