Węgry obniżają stopy procentowe po raz szósty z rzędu

Węgry obniżają stopy procentowe po raz szósty z rzędu

27 - Mar - 2024 — 2•min

image

Węgierski Bank Centralny po raz szósty z rzędu obniżył stopy procentowe. Tym razem obniżka wyniosła 75 pb. i była zgodna z rynkowymi oczekiwaniami. Tym samym stopa referencyjna na Węgrzech spadła do poziomu 8,25 proc. Dla przypomnienia jeszcze w październiku zeszłego roku wynosiła ona 13,00 proc.

W lutym inflacja na Węgrzech spadła do 3,70 proc. r/r. Lokalny szczyt CPI węgierska gospodarka zanotowała w styczniu 2023 r. na poziomie 25,70 proc. W naszym regionie Europy stopy procentowe w marcu obniżyły także Czechy (trzecia obniżka). Cyklu obniżek stóp procentowych wciąż nie rozpoczął Europejski Bank Centralny. Rynek natomiast zakłada co najmniej kilka obniżek z jego strony w tym roku.

W piątek poznamy najnowszy odczyt CPI w polskiej gospodarce. W marcu inflacja prawdopodobnie także i w Polsce znajdzie się w okolicach celu inflacyjnego.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.