Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Stan krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec 2022 roku

Stan krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec 2022 roku

27 - Sty - 2023 — 3•min

image

W wyniku wysokich stóp zwrotu i niskiego salda wypłat aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych w grudniu wzrosły o około 200 mln zł do poziomu 266,4 mld zł. Grudzień był silnym miesiącem zarówno dla polskiej giełdy jak i obligacji skarbowych. Z pewnością czynniki te także przełożyły się na dobrą końcówkę roku dla funduszy.

W wartościach względnych jest to wzrost tylko o 0,1% jednak mimo wszystko był to na tle całego 2022 roku dobry wynik. W całym poprzednim roku aktywa funduszy spadły aż o ponad 35 mld zł czyli o prawie 12%. Zgodnie z grafiką poniżej w spadku aktywów zdecydowanie „pomagały” ujemne stopy zwrotu wywołane między innymi wojną, cyklem podwyżek stóp procentowych czy inflacją.

Wyraźnie widać jednak, szczególnie patrząc na stopy zwrotu za ostatnie 3 miesiące, odwrócenie trendu wyników funduszy. Być może nie mówimy już o korekcie w trendzie spadkowym, a o nowym trendzie wzrostowym. Podwyżki stóp procentowych zdają się zbliżać do końca, inflacja spada między innymi wraz z silnym spadkiem cen surowców. Ostatni miesiąc także był mocny dla stóp zwrotu, a polska giełda była jedną z najlepszych na świecie!

Zgodnie z powyższą tabelą, w grudniu inwestorzy jednak dalej więcej z funduszy wypłacali niż wpłacali. Saldo wypłat wyniosło ponad 400 mln zł. Pomimo tego i tak był to jeden z najlepszych miesięcy 2022 roku pod tym względem. Być może w kolejnych miesiącach inwestorzy zachęcani stopami zwrotu na dobre odwrócą trend wypłat.

Stopy zwrotu ulegają poprawie, aktywa funduszy przestają spadać, inwestorzy wypłacają z funduszy coraz mniej. Wydaje się to być idealny grunt pod lepszy 2023 rok.

 

Szymon Gil 

Makler papierów wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

 
Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.
Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie
Niniejszy materiał:
a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.