Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Pierwsze jaskółki poprawy na rynku obligacji korporacyjnych

Pierwsze jaskółki poprawy na rynku obligacji korporacyjnych

03 - Lut - 2023 — 3•min

image

W styczniu redukcjami zakończyły się trzy emisje, z trzech różnych stron rynku. Ghelamco (deweloper komercyjny) w emisji na 30 mln zł skierowanej do 149 adresatów zebrało zapisy na ponad 55 mln zł. PragmaGo w emisji publicznej na 20 mln zebrała zapisy na ponad 58 mln zł. A PKO BP emisję na podstawie prospektu zatwierdzonego w Luxemburgu na kwotę 750 mln euro, skierowaną do inwestorów profesjonalnych zakończył zapisami na około 2,4 mld euro.

 

Emitent  Ghelamco PragmaGO PKO BP
Wartość emisji 30 mln zł 20 mln zł 750 mln EUR
Wartość zapisów 55,09 mln zł 58,50 mln zł ~2,4 mld EUR
Liczba inwestorów 127 1042 188
Średnia wysokość zapisu 433 tys. zł 56 tys. zł 12,8 mln EUR
Okres do wykupu 3 2 3
Oprocentowanie  5,00%+WIBOR6M 6,00%+WIBOR3M 2,50%+stała 2-letnia
stawka w EUR

 

Ghelamco w emisji do ograniczonego grona adresatów (149 inwestorów) zebrało prawie dwukrotnie więcej niż wynosiła kwota emisji. Emisja skierowana była wyłącznie do inwestorów indywidualnych, a mimo to średnia wysokość zapisu wyniosła ponad 400 tysięcy złotych. 5%+WIBOR6M wyraźnie zachęciło zamożnych inwestorów. Tym bardziej, że Ghelamco nie było na rynku obligacji korporacyjnych już prawie od roku.

PragmaGo w emisji publicznej, na podstawie prospektu zaakceptowanego przez KNF zebrała prawie trzykrotnie więcej niż kwota emisji. Liczba inwestorów, biorących udział w emisji wyniosła 1042! Średni zapis wyniósł tym samym 56 tysięcy złotych. Widać wyraźnie rozdrobniony popyt i duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych. Względem poprzednich emisji PragmyGo skróceniu uległ okres do wykupu, a podwyższeniu marża obligacji. Warto zaznaczyć, że odbyło się to również kosztem braku zabezpieczenie powyższej emisji.

Trzecia z emisji to PKO BP gdzie popyt również okazał się trzykrotnie wyższy niż zgłaszana podaż. 188 inwestorów profesjonalnych zapisało się na około 2,4 mld euro, tym samym średni zapis wyniósł prawie 13 mln euro. Przedstawione w powyżej tabeli warunki wyraźnie jak na podmiot tej wielkości i o tym ratingu kredytowym musiały przypaść inwestorom do gustu.

Trzy różne segmenty rynku, trzy redukcje. Widać, że wraz z odbiciem indeksów giełdowych na całym świecie pieniądze wracają również na rynek obligacji korporacyjnych. Powrót ten cieszy tym bardziej, że dotyczy pieniędzy zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Na podstawie tylko trzech emisji nie należy jeszcze wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Ale! Być może są to właśnie tytułowe pierwsze jaskółki poprawy na rynku obligacji korporacyjnych.

 

Szymon Gil 

Makler papierów wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

 
Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.
Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie
Niniejszy materiał:
a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.