Inflacja na Węgrzech kolejny raz zaskoczyła pozytywnie

Inflacja na Węgrzech kolejny raz zaskoczyła pozytywnie

09 - Lip - 2024 — 2•min

image

Inflacja na Węgrzech kolejny raz zaskoczyła pozytywnie i wyniosła 3,70 proc. wobec oczekiwań rynku na poziomie 4,00 proc. Inflacja m/m pozostała natomiast bez zmian.

Inflacja na Węgrzech spada pomimo kontynuowanego cyklu obniżek stóp procentowych (ostatnia obniżka w czerwcu o 25 pb. do poziomu 7,00 proc.). Warto w tym miejscu przypomnieć, że stopy procentowe na Węgrzech jeszcze we wrześniu zeszłego roku wynosiły 13,00 proc.

Podsumowując, Europejski Bank Centralny obniża, nasi sąsiedzi obniżają, wydaje się, że FED jest coraz bliższy obniżek. NBP jest natomiast ostoją jastrzębiej retoryki, a obniżek na horyzoncie nie widać.

 

Szymon Gil 
Doradca Inwestycyjny
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.