Olbrzymi popyt na obligacje korporacyjne – wzrost stawek WIBOR zachęca inwestorów

Olbrzymi popyt na obligacje korporacyjne – wzrost stawek WIBOR zachęca inwestorów

03 - Lut - 2022 — 2•min

Ogromna większość obligacji korporacyjnych w Polsce ma oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR6M lub WIBOR3M, które z poziomów bliskich zera jeszcze kilka miesięcy temu urosły odpowiednio do 3,52% oraz 3,06% (stan na 02.02.2022 r.). Tym samym rentowności obligacji korporacyjnych poszły mocno w górę zarówno na rynku wtórnym (giełda obligacji Catalyst) jak i na rynku pierwotnym (emisje publiczne). Sytuacja ta nie umknęła uwadze inwestorów, którzy z dużym zainteresowaniem oczekują kolejnych emisji publicznych. A to z kolei przekłada się na imponujące poziomy redukcji przy emisjach.

Zachowując kolejność chronologiczną grudniowa emisja Kruka na 50 mln zł skończyła się redukcją na poziomie prawie 80%, ponad 1300 inwestorów złożyło zapisy na kwotę prawie 240 mln zł. Następnie styczniowa emisja Echo Investment również na 50 mln zł oraz również zakończona redukcją o prawie 80% przy zapisach na kwotę 233,3 mln zł złożonych przez 571 inwestorów. Marvipol to kolejna emisja publiczna i kolejna redukcja na poziomie prawie 50% i zapisach na około 100 mln zł. Nadwyżka zapisów ponad kwoty powyższych emisji wyniosła zatem około 420 mln zł co wyraźnie pokazuje ogrom pieniędzy, które płyną na rynek obligacji korporacyjnych. Nie dziwi zatem, że z emisją publiczną kolejny raz wyszedł Kruk, znowu po 50 mln zł oraz MCI Capital, którego celem jest pozyskanie 85 mln zł.

Skala redukcji i ilość pieniądza na rynku wyraźnie pokazują siłę inwestorów i samego rynku. Wzrastające rentowności obligacji to tylko jeden z czynników przyciągających inwestorów do tego rynku. Sami Emitenci, szczególnie wymienieni powyżej to firmy o silnych bilansach, ugruntowanej pozycji rynkowej i znani od lat na rynku kapitałowym. Nie zanosi się, żeby hossa na rynku obligacji korporacyjnych miała się zakończyć. Wręcz przeciwnie wygląda na to, że dopiero się zaczyna, i coraz większa grupa inwestorów chce w niej uczestniczyć. 

 

Szymon Gil
CIIA, Makler papierów wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski