Emitenci przeprowadzili w styczniu emisje obligacji korporacyjnych na ponad 235 mln zł

Emitenci przeprowadzili w styczniu emisje obligacji korporacyjnych na ponad 235 mln zł

12 - Lut - 2024 — 3•min

image

W styczniu emitenci obligacji korporacyjnych przeprowadzili 5 publicznych* emisji obligacji korporacyjnych na kwotę ponad 235 mln zł. Dla porównania styczeń 2023 roku niósł za sobą jedynie jedną emisję o wartości 20 mln zł. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w I połowie lutego kończą się trzy kolejne i obecnie trwające emisje o wartości 144 mln zł.

Styczeń został absolutnie zdominowany przez emitentów z branży finansowej – mieliśmy 3 emisje windykatorów (Kruk, Kredyt Inkaso, GPM Vindexus) oraz emisję spółki PragmaGo (faktoring).  Każda z tych emisji kończyła się ponad 50 proc. redukcją. Emisję publiczną na 125 mln zł przeprowadził także deweloper komercyjny Ghelamco, a 1604 inwestorów złożyło w niej zapisy na prawdopodobnie rekordową, jak na emisję publiczną, kwotę ponad 365 mln zł. Tym samym w emisjach na łączną kwotę 235 mln zł wzięło udział prawie 5000 inwestorów, którzy złożyli zapisy na w sumie 664 mln zł. Średni poziom redukcji wyniósł wobec tego ponad 60 proc.

Emisje zakończone styczeń

 

Emitent

Wartość emisji (mln)

Oprocentowanie

Tenor (lata)

Data

Wielkość zapisów (mln)

Redukcja (%)

Liczba Inwestorów

1

GPM Vindexus

21,8

6,00%+WIBOR3M

3

styczeń

74,22

70,70

1 154

2

PragmaGo

25

5,15%+WIBOR3M

3

styczeń

53,77

53,50

815

3

Ghelamco

125

5,00%+WIBOR6M

4

styczeń

366,68

66,00

1 604

4

Kredyt Inkaso

20

5,50%+WIBOR3M

4

styczeń

71,05

71,85

947

5

Kruk (EUR) 10M EUR

43,434

4,00%+EURIBOR3M

5

styczeń

99,12

56,19

457

Średnia

 

 

 

 

 

 

 

995

Suma

 

235,234

 

 

 

664,84

 

4 977

Źródło: opracowanie własne (kurs euro z dnia 31.01.2024 r. 4,3434).

Branża deweloperska i finansowa „królami emisji”

Kolejne trzy emisje na ponad 140 mln zł kończą się w I połowie lutego. W tym przypadku mówimy o dużych i znanych markach jak deweloperzy Ronson czy Echo Investment. Kruka nie trzeba nikomu przedstawiać, a przeprowadza on emisję „uzupełniającą” obligacji w euro, po zakończonej sporą redukcją emisji styczniowej.

W całym roku 2023 emisje publiczne przekroczyły wartość 1,35 mld zł. Emisje już przeprowadzone oraz te zaplanowane na I połowę lutego 2024 r. osiągną wartość prawie 380 mln zł. „Plan minimum”, czyli powtórzenie wyniku zeszłorocznego, wydaje się celem w zasięgu rąk inwestorów.

Aktualnie trwające emisje publiczne

Aktualnie trwające emisje publiczne

Wartość emisji

Oprocentowanie

Tenor (lata)

Data

Echo Investment

70

4,00%+WIBOR6M

4

Luty

Ronson

60

3,85%+WIBOR6M

3,5

Luty

Kruk EUR

14

4,00%+EURIBOR3M

5

Luty

Suma

144

 

 

 

Źródło: opracowanie własne.

*emisje publiczne w kwocie powyżej 20 mln zł

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.