Ceny ropy najniżej od stycznia – co wpływa na ceny surowca?

Ceny ropy najniżej od stycznia – co wpływa na ceny surowca?

30 - Lis - 2022 — 3•min

image

Cena za baryłkę ropy (WTI) spadła do poziomu 74$. Tym samym osiągnęła poziomy z początku roku, spadając poniżej cen „przedwojennych”. To świetna wiadomość dla światowej inflacji, a tym samym dla banków centralnych. Te ostatnie przy swoich kolejnych ruchach będą mogły w mniejszym stopniu uwzględniać „czynnik zewnętrzny” jakim bez wątpienia była w ostatnich miesiącach szalejąca cena ropy. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy cena baryłki spadla z poziomu 120$ do obecnych 74$, notując tym samym utratę ponad 1/3 swojej wartości.

Ropa WTI - notowania surowca

Spadek ceny ropy - z czego wynika?

Za spadkami ostatnich miesięcy stoją:

- doniesienia o tym, że Unia Europejska rozważa wprowadzenie limitu cenowego na rosyjską ropę w wysokości od 65 do 70 USD za baryłkę,

- WSJ doniósł o zwiększeniu wydobycia ropy przez OPEC. Informacja ta została szybko zdementowana, a przedstawiciele OPEC wspomnieli nawet o ograniczeniu produkcji. Sprawa wyjaśni się prawdopodobnie w najbliższych dniach jednak ceny ropy wciąż spadają,

- uwalnianie rezerw ropy przez USA (większa podaż surowca),

- spadek światowego popytu na surowiec (spowolnienie gospodarcze, obawy o recesję),

- spadek popytu ze strony Chin – polityka zero-COVID połączona ze spowolnieniem gospodarczym.

Wiele w najbliższym czasie wyjaśnią decyzje OPEC co do wielkości wydobycia oraz Unii Europejskiej w sprawie limitu cenowego za rosyjską ropę. Nawet istotniejszą kwestią jest to czy światowej gospodarce uda się miękko wylądować czy jednak czeka nas większe spowolnienie lub recesja. A tym samym jak przełoży się to na popyt na surowce. Na tę chwilę jako konsumenci  możemy cieszyć się z niższych cen ropy i jej wpływu na inflację. Z drugiej strony lepiej jednak żeby światowa gospodarka wciąż rosła, a popyt na ropę nie słabł.

 

 

Szymon Gil 

Makler papierów wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

 
Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.
Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie
Niniejszy materiał:
a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.