Spadek produkcji najszybszy od dekady

Spadek produkcji najszybszy od dekady

04 - Mar - 2019 — 1•min

W lutym 2019 r. indeks PMI dla polskiego przemysłu zarejestrował wartość poniżej 50 (czwarty miesiąc z rzędu), co oznacza pogorszenie się warunków w sektorze. Wskaźnik wyniósł 47,6 (vs 48,2 w styczniu), a więc razem z grudniowym odczytem były to dwie najniższe wartości w ciągu ostatnich niespełna 6 lat.

Największy wpływ na pogorszenie sytuacji w branży miał spadek liczby nowych zamówień, którego tempo było najszybsze od nieco ponad 6 lat. Spadek zamówień wynikał zarówno z mniejszego popytu krajowego, jak i zagranicznego, przy czym liczba zleceń eksportowych spadła w tempie zbliżonym do styczniowego ok. 10-letniego negatywnego rekordu.

Spadek zamówień doprowadził do obniżki produkcji, a mimo to zapasy wyrobów gotowych wzrosły w najszybszym tempie od 20 lat. Istotnie spadły zaległości produkcji, a w konsekwencji producenci zredukowali zatrudnienie oraz nowe zakupy.

Kolejnym efektem spowolnienia w produkcji było wyhamowanie zwyżkowej presji na koszty zakupów, które rosły najwolniej od lipca 2017 r.

Badanie IHS Markit pokazało dalsze pogorszenie nastrojów wśród polskich producentów co do przyszłej 12-miesięcznej produkcji, aczkolwiek wzrost pesymizmu między styczniem i lutym był nieistotny.

 

Piotr Ludwiczak
Zarządzający funduszem
Michael / Ström Dom Maklerski