M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Cavatina Holding S.A.

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Cavatina Holding S.A.

22 - Cze - 2021 — 1•min

Michael / Ström DM przeprowadził emisje 3,5-letnich zabezpieczonych obligacji serii E1 spółki Cavatina Holding S.A. o wartości nominalnej 20,5 mln złotych.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M + 6,50%. Terminy płatności odsetek są półroczne. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta, w szczególności zakup nowych gruntów. Obligacje będą notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Cavatina realizuje duże projekty deweloperskie w segmencie komercyjnym (budynki biurowe), a także rozpoczęła realizację projektów deweloperskich o charakterze mieszkaniowym przeznaczonych na wynajem. Grupa rozpoczęła działalność operacyjną w 2015 r. w Krakowie. 

Do tej pory Grupa zakończyła budowę 12 budynków o łącznej powierzchni ponad 180 tys. m2 GLA i posiada obecnie portfel inwestycyjny obejmujący ponad 350 tys. m2 GLA oraz 90 tys. m2 PUM w realizacji i przygotowaniu z terminem ukończenia w najbliższych 2-3 latach. Grupa jest obecna w największych miastach Polski – Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach oraz Gdańsku.

Do końca września 2020 r. Cavatina sprzedała 5 projektów do podmiotów zewnętrznych w transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 900 mln zł. Wśród sprzedanych projektów są: 3 etapy kompleksu Equal Business Park w Krakowie, Diamentum Office we Wrocławiu oraz Chmielna 89 w Warszawie.