Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Wiedza to fundament finansowego sukcesu

Naszą dewizą jest profesionalizm i skuteczność. Dlatego nieustannie analizujemy rynek, dostarczając naszym Klientom dokładnie to, czego potrzebują.

Wszystkie:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Komentarz makroekonomiczny - czerwiec 2018

Piotr LudwiczakPiotr Ludwiczak
Zarządzający funduszem

Odczyty makroekonomiczne za czerwiec 2018 r. były bardzo zbliżone do majowych danych. Ponownie obserwowaliśmy spowolnienie na rynku mieszkaniowym i spodziewamy się dalszych spadków w perspektywie najbliższych miesięcy. Dużym zaskoczeniem (zarówno w czerwcu, jak i maju) były odczyty sprzedaży detalicznej, która w minionym miesiącu pobiła oczekiwania rynkowe aż o 2,4 pkt. proc i wyniosła 10,3 proc. r/r. „Smaczkiem” ostatniego miesiąca było posiedzenie RPP po którym oczekiwania na podwyżki stóp procentowych zostały jeszcze bardziej ostudzone.


Produkcja przemysłowa (w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w czerwcu 2018 r. wzrosła o 6,8 proc. w skali roku, co było wynikiem o 0,7 pkt. proc. wyższym od konsensusu. Wzrost odnotowano w 27 z 34 działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (13,7 proc. r/r). Z kolei największy spadek (-25,1 proc. r/r) miał ponownie miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych. W przypadku danych skorygowanych o czynniki sezonowe produkcja przemysłowa wzrosła o 6,6 proc. r/r.

W czerwcu 2018 r. kolejny raz odnotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu w produkcji budowlano-montażowej, która (wyrażona w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosła 24,7 proc. r/r. Natomiast dane po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym były wyższe o 23,9 proc. r/r. Ze statystyk GUS wynika, że największy wzrost w budownictwie odnotowano we wznoszeniu budynków (+33,6 proc. w skali roku). Pozostałe kategorie, tj. wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz specjalistyczne roboty budowlane zanotowały wzrost o odpowiednio 26,9 oraz 10,4 proc. w skali roku.

W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie. W komentarzu za maj informowaliśmy o wyjątkowej sytuacji, bowiem wówczas wszystkie wskaźniki zanotowały spadek w skali roku. Nie inaczej było w czerwcu. Liczba oddanych mieszkań w czerwcu 2018 r. była niższa o 8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego, natomiast narastająco od początku roku liczba ukończonych mieszkań była wyższa o 6 proc. aniżeli w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. W czerwcu br. rozpoczęto budowę o 2 proc. mniej mieszkań niż w czerwcu 2017 r., aczkolwiek dynamika od początku roku jest dodatnia i wynosi 7 proc. Z kolei jeśli mowa o mieszkaniach, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym, to w czerwcu 2018 r. mieliśmy do czynienia z 5 proc. spadkiem, podczas gdy w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. liczba ta wzrosła o 1 proc. w skali roku. Zwracamy uwagę na dynamiczny wzrost cen mieszkań wprowadzonych do oferty w 2. kwartale 2018 r., który na 6 największych polskich rynkach wyniósł kilkanaście procent zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym. Obserwujemy także spowolnienie w mieszkaniach wprowadzanych do oferty, co wynika z rosnących cen generalnego wykonawstwa, ograniczonej podaży gruntów oraz zatorów administracyjnych i przekłada się na niższą sprzedaż. Spodziewamy się dalszego spowolnienia w branży.

Dane z rynku pracy nie przyniosły większego zaskoczenia w czerwcu. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 222,1 tys. osób, co oznacza analogiczny wzrost jak w czterech poprzednich miesiącach, tj. o 3,7 proc. w skali roku (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi). Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 848,16 zł miesięcznie, tj. o 7,5 proc. r/r (o 0,5 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych) wobec 7,0 proc. r/r w maju.

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że inflacja CPI w czerwcu 2018 r. wyniosła 2,0 proc. w skali roku (1,7 proc. r/r w maju). Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami dotyczącymi wstępnego odczytu, który wyniósł 1,9 proc. r/r. Przyspieszenie tempa wzrostu cen wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen transportu (+8,6 proc. r/r oraz +0,9 proc. m/m). Zwracamy uwagę na ciągle utrzymującą się nisko inflację po wyłączeniu cen żywności i energii (+0,6 proc. r/r), która jest wyznacznikiem dla obecnych członków Rady Polityki Pieniężnej w kreowaniu polityki monetarnej. Według lipcowych projekcji NBP inflacja bazowa ma wynieść 0,8 proc. r/r (1,8 proc. r/r inflacja CPI) w 2018 r., a w kolejnych dwóch latach odpowiednio 2,1 (2,7) oraz 2,7 (2,9) proc. w skali roku. Po ostatnim posiedzeniu RPP nie należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych w ciągu 12 miesięcy, a w dalszej perspektywie mogą być skorelowane z działaniem Europejskiego Banku Centralnego.

Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2018 r. zaskoczyła bardzo pozytywnie. Dynamika w cenach stałych wyniosła 8,2 proc. r/r, a w cenach bieżących 10,3 proc. r/r, a więc o 2,4 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. W minionym miesiącu odnotowano wzrosty w skali roku we wszystkich kategoriach (ceny stałe), z czego największe miały miejsce w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” (+16,9 proc. r/r) oraz „meble, RTV, AGD” (14,4 proc. r/r).

Piotr Ludwiczak, Zarządzający funduszem, Michael/Ström Dom Maklerski

 


Bądź na bieżąco z newsami ze świata finansów!
Zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów social media:

fb lkd Twitter YT

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ