Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych – styczeń 2023 r. najmocniejszym miesiącem od 2021 roku

Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych – styczeń 2023 r. najmocniejszym miesiącem od 2021 roku

23 - Lut - 2023 — 3•min

image

W styczniu aktywa polskich funduszy inwestycyjnych wzrosły o 6,9 mld zł i był to pod tym kątem najlepszy miesiąc od marca 2021. Na tak solidny wzrost aktywów złożyły się dwa czynniki. Pierwszy to świetne stopy zwrotu właściwie wszystkich kategorii funduszy. Dość powiedzieć, że średnie miesięczne stopy zwrotu za styczeń wahały się od 1,7% (fundusze dłużna zagraniczne) do aż 7,40%(fundusze akcji polskich małych i średnich spółek). Drugim czynnikiem było dodatnie saldo wpłat i wypłat inwestorów do funduszy, które wyniosło 0,84 mld zł. Jest to także najwyższy poziom od sierpnia 2021 roku.

Tym samym na koniec stycznia aktywa polskich funduszy inwestycyjnych wyniosły 273,2 mld zł, rosnąc m/m o 2,60%. Największy, nominalny, wzrost aktywów zanotowały fundusze dłużne bo aż o ponad 2,4 mld zł. +1,9 md zł aktywów dołożyły fundusze akcyjne (+6,70% m/m), a prawie 900 mln zł dołożyły fundusze PPK (+8,70% m/m).

Saldo wpłat do funduszy wyniosło +840 mln zł netto. Tutaj także „królowały” fundusze dłużne z napływami na poziomie prawie 600 mln zł. Reszta kwoty rozłożyła się na pozostałe kategorie funduszy (np. akcje +16 mln zł, mieszane +49 mln zł). Napływami netto rozczarowały natomiast fundusze obligacji korporacyjnych, z których Inwestorzy wypłacili 112 mln zł netto. Jednak mimo to aktywa tych funduszy wzrosły po raz pierwszy od roku (!) ale tylko o 26 mln zł (+0,34% m/m) dzięki mocnych średnich stóp zwrotu za styczeń (średnia za styczeń +2,19%).

Najbliższe miesiące pokażą czy ostatnie rynkowe wzrosty to początek hossy czy bardzo mocna korekta w trendzie spadkowym. Jeżeli okaże się, że to początek rynku byka można zakładać, że styczniowe dane zarówno o stopach zwrotu jak i aktywach nie będą odosobnione.

 

 

Szymon Gil 

Makler papierów wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

 
Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.
Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A.  z siedzibą w Warszawie
Niniejszy materiał:
a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.