Wartość emisji obligacji korporacyjnych przekroczyła w lutym 360 mln zł

Wartość emisji obligacji korporacyjnych przekroczyła w lutym 360 mln zł

11 - Mar - 2024 — 3•min

image

W lutym odbyło się 6 publicznych emisji obligacji korporacyjnych na łączną kwotę ponad 360 mln zł. Dla porównania w styczniu było to 5 emisji na kwotę 235 mln zł. Luty został całkowicie zdominowany przez branżę deweloperską (dwie emisje Echo Investment, emisja spółek Ronson oraz Olivia Fin) oraz windykacyjną (dwie emisje Kruka).

W sześciu emisjach ponad 5700 inwestorów złożyło zapisy na kwotę ponad 900 mln zł. Tym samym przeciętny poziom redukcji wyniósł 50 proc., a w każdej emisji brało udział średnio prawie 1000 inwestorów.

 

Emitent

Wartość emisji (w mln)

Oprocentowanie

Tenor (lata)

Data  

Wielkość zapisów (w mln)

Redukcja (%)

Liczba inwestorów

1

Kruk

60,466

4,00%+EURIBOR3M

5

Luty

86,03   

29,70%

449

2

Olivia Fin

30,233

5,30%+EURIBOR3M

3,5

Luty

36,63   

17,45%

106

3

Ronson

60

3,85%+WIBOR6M

3,5

Luty

155,00   

61,26%

1074

4

Echo Investment

70

4,00%+WIBOR6M

4

Luty

193,28   

64%

1074

5

Kruk

70

4,00%+WIBOR6M

5

Luty

284,25   

75,37%

2244

6

Echo Investment

70

4,00%+WIBOR6M

4

Luty

157,61   

56%

795

Średnia

 

 

 

 

 

 

 

957

Suma

 

360,699

 

 

 

 

 

5742

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne (kurs euro z dnia 29.02.2024r. 4,319).

Obecnie trwają natomiast dwie kolejne emisje – PCC Rokita oraz Cavatina Holding na łączną kwotę ponad 45 mln zł.

Ponadto spółka windykacyjna Best złożyła w lutym do KNF prospekt, pozwalający na publiczne emisje obligacji korporacyjnych (wartość prospektu to 250 mln zł).

Z kolei Echo Investment, poza dwiema emisjami publicznymi na 140 mln zł, zamknęło dodatkowo emisję dla inwestorów instytucjonalnych na kolejne 100 mln zł. Podobnie Archicom (większościowym akcjonariuszem spółki jest Echo Investment), które pozyskało od inwestorów instytucjonalnych 168 mln zł.

Intensywny początek roku

Tylko w ciągu dwóch miesięcy bieżącego roku przeprowadzonych zostało 11 publicznych emisji obligacji korporacyjnych na łączną kwotę prawie 600 mln zł. W emisjach tych inwestorzy zgłosili popyt na kwotę 1,577 mld zł.

Wśród czynników napędzających popyt na rynku obligacji korporacyjnych (zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych) możemy wskazać:

- wysokie stopy zwrotu (dla przykładu średnia stopa zwrotu na 29.02.2024 dla funduszy obligacji korporacyjnych za ostatni rok wynosi 10,60 proc.);
- wysokie napływy ze strony inwestorów indywidualnych (poziomy redukcji w emisjach publicznych), jak i inwestorów instytucjonalnych (od czerwca 2023 do stycznia 2024 do funduszy obligacji korporacyjnych napłynęło netto 2,755 mld zł). Efekt ten dodatkowo wzmacniają napływy ze strony OFE;
- brak materializacji ryzyka kredytowego (brak default-ów na rynku);
- zadowalająca płynność na rynku Catalyst;
- oprocentowanie i renoma emitentów obligacji korporacyjnych na rynku publicznym (tabela powyżej).

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.