Majowe ochłodzenie w emisjach obligacji, ale popyt inwestorów nadal wysoki

Majowe ochłodzenie w emisjach obligacji, ale popyt inwestorów nadal wysoki

17 - Cze - 2024 — 5•min

image

Trzy emisje na łączną kwotę 102,5 mln zł – tak kształtuje się bilans maja, najsłabszego jak dotąd miesiąca w roku. Majowy wynik wypada blado w szczególności na tle pierwszego kwartału, kiedy to mieliśmy średnio 5 emisji na ponad 250 mln zł miesięcznie. Ostudzenie emocji na rynku obligacji korporacyjnych zdaje się jednak nie dotyczyć inwestorów.

Popyt kolejny miesiąc z rzędu mocno przekroczył kwoty emisji – w trzech emisjach 1506 inwestorów złożyło zapisy na 198,45 mln zł. Niezaspokojony popyt nie zmieni jednak faktu, że drugi kwartał zapowiada się istotnie słabiej niż pierwszy. Nie powinno to jednak niepokoić – w końcu nie da się nieustannie odnotowywać kolejnych rekordów.

Trzy majowe emisje

Emitent

Wartość emisji
(mln zł)

Oprocentowanie (proc.)

Tenor (lata)

Data

Wielkość zapisów
(mln zł)

Redukcja (proc.)

Liczba inwestorów

Komentarz

Echo Investment

60

3,8

4

maj

123,41

51

593

Poprzednio 4,00 proc.

MCI Management

21,5

4,3

3,5

maj

22,81

6,11

454

 

Vehis Fin1

21

7,0

2

maj

52,23

59,79

459

 

Suma

102,5

 

 

 

198,45

Śr. 38,97

1506

 

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne

Statystykę miesiąca poprawiła publiczna emisja obligacji dewelopera Echo Investment na kwotę 60 mln zł, zakończona redukcją na poziomie ponad 50 proc. (zapisy opiewały na 123,41 mln zł).

Do ostatecznego wyniku maja przyczyniły się także emisje funduszu Private Equity MCI Managament oraz firmy leasingowej Vehis – kolejno 21,5 i 21 mln zł. W przypadku tej drugiej –  redukcja również przekroczyła 50 proc. Prawdopodobnie inwestorów zachęciło wysokie oprocentowanie w skali roku, wynoszące 7 proc. powiększone o WIBOR3M.

Łącznie w trzech emisjach wzięło udział ponad 1,5 tys. inwestorów, a złożone przez nich zapisy opiewały na prawie 200 mln zł. Średni poziom redukcji wyniósł blisko 40 proc. To wynik lepszy niż w marcu i kwietniu, choć do styczniowego rekordu (średnia redukcja na poziomie ponad 63 proc.) jeszcze trochę brakuje.

 

Wartość emisji (mln zł)

Wielkość zapisów (mln zł)

Średnia redukcja (proc.)

Liczba inwestorów

Średnia liczba inwestorów (na emisję)

Styczeń

235,2

664,8

63,65

4977

995

Luty

360,7

912,8

50,63

5742

957

Marzec

164,7

304,1

34,78

3665

610

Kwiecień

171,5

196,2

23,67

1574

787

Maj

102,5

198,5

38,97

1506

806

 

1034,6

2276,4

 

 

 

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne

Kto nie zainwestował w maju, nadrabia w czerwcu

Na początku czerwca zakończyła się rozpoczęta w maju publiczna emisja obligacji chemicznej spółki PCC Exol. Zakończyła się ona 45-procentową redukcją zapisów – przy emisji na 20 mln zł inwestorzy zgłosili popyt na kwotę ponad 36 mln zł. I to pomimo stosunkowo niskiego oprocentowania na poziomie 2,70 proc. ponad WIBOR.

W samym czerwcu rozpoczęły się natomiast dwie kolejne emisje publiczne dewelopera Cavatina Holding na 25 mln zł oraz spółki z branży finansowej PragmaGo na 30 mln zł. Po pierwszej połowie czerwca wartość emisji sięga zatem poziomu 75 mln zł. Dodatkowo PragmaGo przyjęła piąty program publicznych ofert papierów dłużnych o wartości do 500 mln zł, który musi jeszcze zaakceptować KNF.

Emisje czerwcowe

Wartość emisji (mln zł)

Oprocentowanie (proc.)

Tenor (lata)

Data

Wielkość zapisów (mln zł)

Redukcja (proc.)

Liczba inwestorów

PCC EXOL

20

2,7

5,25

czerwiec

36,43

45,1

806

Cavatina Holding

25

6,0

3,5

czerwiec

 

 

 

PragmaGO

30

4,8

3

czerwiec

 

 

 

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne

Do funduszy obligacji korporacyjnych inwestorzy w maju wpłacili 395 mln zł netto (słabszy wynik odnotowaliśmy w tym roku w kwietniu – wtedy to wpłaty wyniosły 227 mln zł). Średnia stopa zwrotu dla tych funduszy wyniosła za maj 0,60 proc., a tym samym średnioroczna stopa zwrotu spadła do 9,40 proc. Napływy netto połączone z dodatnią stopą zwrotu przełożyły się na wzrost aktywów funduszy obligacji korporacyjnych do poziomu ponad 14 mld zł (+481 mln m/m).

Inwestorzy wciąż głodni, emitenci już mniej

Po pięciu miesiącach tego roku emitenci pozyskali ponad 1 mld zł z publicznych emisji obligacji korporacyjnych. Dla porównania w całym 2023 roku było to 1,35 mld zł. Popyt zgłoszony przez inwestorów wyniósł w tym roku aż 2,27 mld zł, tym samym przekraczając całość zapisów złożonych w roku 2023 w wysokości 1,967 mld zł. Dane te pokazują, że na rynku wciąż istnieje ogromny i tylko częściowo zaspokojony popyt na obligacje firm.

Słabnie jednak apetyt emitentów, co widać chociażby po liczbie emisji, których w pierwszym kwartale było po 5-6 miesięcznie, ale już w kwietniu i maju mieliśmy odpowiednio tylko 3 i 2 emisje. Napływy do funduszy obligacji firm wciąż są dodatnie i wynoszą po kilkaset mln zł miesięcznie (od początku roku 2,7 mld zł). Przedsiębiorstwa nie mają jednak niezaspokojonego popytu na kapitał, po udanym pozyskaniu kapitału z obligacji mogą mieć po prostu niższe potrzeby kapitałowe, a tym samym rzadziej wychodzić z emisjami.

Kolejne 3 czerwcowe emisje trwają, a w akceptacji są następne prospekty (PragmaGo). Inwestorzy wciąż wykazują spore zainteresowanie emisjami. Kolejne miesiące pokażą czy majowe ostudzenie to tylko zadyszka i delikatna „korekta” w trendzie wzrostowym, czy po prostu pierwsze miesiące tego roku były rekordowe.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.