Publikacje
i aktualności

27 - Lut - 2015 - 1‧min

Corporate Bonds Quick Review No. 2

W drugim wydaniu Corporate Bonds Quick Review analizujemy zmiany wartości aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych. Przedstawiamy największe wzrosty i spadki pod względem zarządzanych aktywów na koniec 2014 roku, oraz na koniec stycznia 2015 roku. Prezentujemy stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych w perspektywie krótko i długoterminowej oraz przedstawiamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia.

27 - Lut - 2015 - 1‧min

Corporate Bonds Quick Review No. 2

In the second issue of Corporate Bonds Quick Review we analyze changes in net value of assets of Polish corporate bond funds. We report the biggest capital gains and losses on assets we manage for the end of 2014 and the end of January 2015. We also present rates of return on corporate bond funds in the long and short term. We also review the events of the previous week.

18 - Lut - 2015 - 1‧min

Corporate Bonds Quick Review No. 1

W pierwszym wydaniu Corporate Bonds Quick Review podsumowujemy rozwój rynku obligacji korporacyjnych w 2014 roku. Przedstawiamy przeprowadzone emisje prywatne i publiczne, niewykupione obligacje oraz nowych emitentów. Porównujemy wartości wprowadzonych i notowanych obligacji na Catalyst. Omawiamy najważniejsze zmiany w 2015 roku oraz prognozujemy wartość rynku obligacji korporacyjnych.

18 - Lut - 2015 - 1‧min

Corporate Bonds Quick Review No. 1

In the first issue of Corporate Bonds Quick Review we sum up the development of corporate bond market in 2014. We report the public and private issuances, unredeemed bonds and new issuers. We compare the value of bonds listed on Catalyst market. We discuss the most important changes of 2015 and forecast the value of corporate bond market.