Inflacja w strefie euro spada

Inflacja w strefie euro spada

04 - Gru - 2023 — 2•min

image

Kolejny miesiąc spadku inflacji w strefie euro. Według wstępnego odczytu w listopadzie inflacja CPI w strefie euro spadła w ujęciu rocznym do 2,4 proc. względem 2,9 proc. w poprzednim miesiącu. Podobnym torem podążył wskaźnik bazowy, który spadł do 3,6 proc. wobec 4,2 proc. Odczyty okazały się niższe niż zakładał konsensus rynkowy, oba o 0,3 proc. Obok deflacji w cenach energii w tym miesiącu inflacja hamuje również w usługach (-0,9 proc. m/m). Wydaje się, że to właśnie w usługach w nadchodzących miesiącach możemy obserwować dalsze procesy dezinflacyjne. Dane o inflacji są potwierdzeniem słuszności dotychczasowej polityki monetarnej EBC. Mocne zacieśnienie przynosi efekty w walce z inflacją, z drugiej strony prowadzi do recesji. Aktywność gospodarcza w strefie euro spada kolejny miesiąc z rzędu, na co wskazują odczyty PMI.

Jeszcze jednak nie czas mówić o obniżkach stóp procentowych. Wydaje się, że EBC jest dalej zdeterminowany w utrzymaniu swojej polityki pomimo osłabienia aktywności gospodarczej. Na pierwsze obniżki trzeba zapewne poczekać jeszcze kilka miesięcy. Uczestnicy rynku już jednak wyceniają kilka obniżek stóp procentowych w 2024 r., a niskie odczyty inflacji dodatkowo wpływają na przesunięcia oczekiwań w kierunku jeszcze szybszego luzowania, które ma rozpocząć się już w kwietniu. Kolejne miesiące pokażą, czy w tym momencie rynek nie jest zbyt optymistyczny, co do ścieżki stóp procentowych.

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.