Inflacja CPI w USA

Inflacja CPI w USA

16 - Lis - 2023 — 2•min

image

Inflacja CPI w USA wyniosła w październiku 3,2% r/r względem 3,7% r/r miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 3,3%, więc w danych obserwujemy lekkie pozytywne zaskoczenie. W ujęciu miesięcznym ceny się utrzymały. Inflacja bazowa z kolei wyniosła 4,0% r/r.

Wskaźnik jest coraz bliżej celu. W danych widać, że jastrzębia polityka monetarna Fedu działa. Pomimo tego bank centralny pozostaje i jeszcze przez jakiś czas pozostanie na drodze walki z inflacją. Wydaje się, że dzisiejszy odczyt jeszcze nie jest tym, który istotnie zmieni nastawienie członków FOMC. Jednak jest tym, który może ostatecznie uciąć spekulacje o kolejnej podwyżce stóp procentowych.

 

Bartosz Wałecki

Analityk
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy materiał:

- nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

- nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

- nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.