Dane makroekonomiczne – przemysł ciąży gospodarce

Dane makroekonomiczne – przemysł ciąży gospodarce

29 - Sty - 2020 — 4•min

W grudniu 2019 r. mieliśmy do czynienia ze słabymi danymi dotyczącymi produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej. Co więcej, nie spodziewamy się przełomu w przemyśle w 2020 r., głównie z uwagi na słabnący popyt zewnętrzny i oczekiwany spadek inwestycji publicznych. Z kolei na wyróżnienie zasłużył rynek deweloperski, który zarówno w grudniu, jak i w całym 2019 r. dostarczył dobrych danych. W 2019 r. oddanych zostało ponad 200 tys. mieszkań, natomiast przekroczenie tej liczby w 2020 r. uważamy za zadanie ambitne. Wydaje się, że gospodarkę w 2020 r. może napędzać konsumpcja, aczkolwiek nie nastawiamy się na spektakularny wynik. O ile oczekiwania co do wzrostu PKB za 2019 r. kształtują się na poziomie powyżej 4 proc., o tyle w 2020 r. będzie to raczej o ok. 1 pkt proc. mniej. W grudniu mieliśmy do czynienia z zaskakująco wysoką inflacją, dlatego odczyty w 2020 r. oraz posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej będą uważnie śledzone przez rynki.

Produkcja przemysłowa (w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w grudniu 2019 r. zanotowała wzrost o 3,8 proc. r/r., co było o 2,3 pkt proc. poniżej oczekiwań rynkowych. Największy wzrost miał miejsce w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (+41,5 proc. r/r), a z kolei największy spadek dotyczył produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-15,0 proc. r/r). Z kolei odczyt produkcji przemysłowej skorygowany o czynniki sezonowe zanotował wzrost o 2,1 proc. r/r. W całym 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych wzrosła o 4,0 proc. w skali roku vs 5,8 proc. w 2018 r.

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu spadła o 3,3 proc. w skali roku, co było poniżej konsensusu o 3,9 pkt proc. Produkcja nie spadła jedynie w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+0,4 proc. r/r). Natomiast odczyt produkcji budowlano-montażowej skorygowany o czynniki sezonowe zanotował spadek o 3,1 proc. r/r. W całym 2019 r. produkcja budowlano-montażowa zanotowała wzrost o 2,6 proc. vs 17,9 proc. w 2018 r.

Grudniowe dane z rynku deweloperskiego były bardzo dobre, co wynika przede wszystkim z najwyższej w tym roku dynamiki liczby rozpoczętych budów. O ile liczba niespełna 16 tys. rozpoczętych budów jest drugim z najgorszych wyników w całym 2019 r., co wynika z sezonowości, o tyle wzrost o 42 proc. w skali roku robi wrażenie. W całym 2019 r. liczba rozpoczętych budów wzrosła o 7 proc. r/r vs 9 proc. w 2018 r. Z kolei liczba oddanych mieszkań w grudniu wzrosła o 11 proc., a w całym 2019 r. wzrost sięgnął 13 proc. vs 3 proc. w 2018 r. Jest to dla nas największym pozytywnym zaskoczeniem, bowiem nie wykluczaliśmy spadku liczby oddanych mieszkań w 2019 r., a tymczasem oddano ponad 200 tys. lokali. W przypadku liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym mieliśmy do czynienia ze wzrostem rzędu 5 proc. r/r zarówno w grudniu, jak i całym 2019 r. (vs 3 proc. w 2018 r.).

W przypadku danych z rynku pracy nie było wielkich zaskoczeń. W grudniu 2019 r. średnie wynagrodzenie wyniosło 5 604,25 zł brutto miesięcznie, co oznacza wzrost o 6,2 proc. r/r, podczas gdy konsensus wynosił +6,1 proc. r/r. Z kolei zatrudnienie wzrosło o 2,6 proc. r/r (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi) do 6 396,0 tys. osób. W całym 2019 r. przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,5 proc. r/r, a zatrudnienie o 2,7 proc. w porównaniu z 2018 r.

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że w grudniu 2019 r. inflacja CPI wyniosła +3,4 proc. w skali roku, co było zgodne ze wstępnym odczytem, który z kolei okazał się aż o 0,5 pkt proc. powyżej oczekiwań rynkowych. W grudniu ponownie najszybciej rosły ceny żywności i napoi bezalkoholowych (+6,9 proc. w skali roku), a zwłaszcza ceny mięsa wieprzowego (+23,6 proc. r/r). Z kolei największe obniżki cen miały miejsce w kategorii „odzież i obuwie” (-1,2 proc. r/r). Natomiast inflacja bez cen żywności i energii wzrosła o 3,1 proc. r/r. W całym 2019 r. inflacja CPI wzrosła o 2,3 proc. r/r na co największy wpływ miał wzrost cen żywności i napoi bezalkoholowych o 4,9 proc. Ze statystyk wynika, że w 2019 r. spadły jedynie ceny odzieży i obuwia (-1,9 proc.) oraz łączności (-0,7 proc.).

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2019 r. w cenach stałych wzrosła o 5,7 proc. r/r (vs +5,9 proc. r/r konsensus), a w cenach bieżących o 7,5 proc. w skali roku (vs +7,3 proc. r/r konsensus). Największy wzrost sprzedaży w cenach stałych zanotowała kategoria „meble, RTV, AGD” (+13,6 proc. r/r). W całym 2019 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zanotowała wzrost o 5,4 proc. r/r vs 6,2 proc. w 2018 r. W 2019 r. najszybciej rosła sprzedaż mebli, RTV i AGD (+14,6 proc. r/r).

 

Piotr Ludwiczak
Zarządzający funduszem
Michael / Ström Dom Maklerski