Rynek obligacji korporacyjnych złapał zadyszkę – albo tylko pit stop

Rynek obligacji korporacyjnych złapał zadyszkę – albo tylko pit stop

20 - Maj - 2024 — 5•min

image

Biorąc pod uwagę rekordowe wyniki pierwszego kwartału można ulec wrażeniu, że bilans kwietniowych emisji jest lekko rozczarowujący. Faktycznie, emisji w ostatnim miesiącu było mniej (zaledwie 2 wobec 6 zakończonych w marcu). Ale wśród nich jest biały kruk – emisja Marvipolu „rozbiła bank” i zamknęła się jako największa emisja publiczna w historii.

Apetyt inwestorów wciąż pozostaje niezaspokojony, a obie kwietniowe emisje zakończyły się redukcjami. W kwietniu „małą” emisję na 21,5 mln zł przeprowadził deweloper White Stone Development. Wzięło w niej udział 473 inwestorów i konieczna była ponad 40-procentowa redukcja zapisów. Drugą emisję tego miesiąca – i jednocześnie największą w historii polskiego rynku obligacji emisję publiczną – zamknął Marvipol Development. Deweloper, działający także w branży magazynowej, przeprowadził emisję na 150 mln zł. Wzięło w niej udział ponad 1000 inwestorów i pomimo wielkości konieczna okazała się prawie 6-procentowa redukcja.

Emitent

Wartość emisji (mln zł)

Oprocentowanie (proc.)

Tenor (lata)

Data

Wielkość zapisów (mln zł)

Redukcja (proc.)

Liczba inwestorów

White Stone Development Sp. z o.o.

21,5

5,3

3

kwiecień  

36,66

41,36

473

Marvipol Development S.A.

150

4,5

4

kwiecień  

159,52

5,97

1101

Suma

171,5

 

 

 

196,18

 

 

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne.

W pierwszym kwartale tego roku odbywało się około 5-6 emisji miesięcznie, na sumy oscylujące między 165 a 360 mln zł. Z kolei w kwietniu zostały przeprowadzone tylko dwie emisje publiczne obligacji korporacyjnych na łączną kwotę „jedynie” 171,50 mln zł. W minionym miesiącu rozpoczęła się także emisja spółki Echo Investment na 60 mln zł, zakończona już w maju. Ale i w tym przypadku konieczna okazała się ponad 50-procentowa redukcja zapisów przy zgłoszonym przez inwestorów popycie na poziomie ponad 123 mln zł, i to pomimo obniżenia przez emitenta marży z 4,00 proc. w poprzednich emisjach do 3,80 proc. ponad WIBOR.

Nie taki zły kwiecień

Kwiecień pod względem wielkości emisji był drugim najsłabszym miesiącem roku zaraz po marcu, kiedy to przeprowadzono 6 emisji, ale ich łączna kwota nie przekroczyła 165 mln zł. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość popytu zgłoszonego przez inwestorów kwiecień wypada najgorzej. Musimy jednak pamiętać, że porównujemy ten miesiąc z rekordowym kwartałem, nic więc dziwnego, że może on wypadać nieco „blado”.

Inną perspektywę daje jednak całościowe spojrzenie na bieżący rok i porównanie go z ubiegłym. Przez 4 miesiące 2024 r. emitenci przeprowadzili emisje na 932 mln zł przy popycie zgłoszonym przez inwestorów na poziomie ponad 2 mld zł. Dla porównania w całym roku 2023 emitenci przeprowadzili emisje na 1,35 mld zł przy popycie na poziomie niecałych 2 mld zł. Tym samym wartość zapisów inwestorów w tym roku już przekroczyła cały popyt roku zeszłego. Wartość przeprowadzonych emisji zeszłoroczne „minimum” zrealizowała na poziomie 69 proc.

Fundusze i prognozy na maj

W przypadku funduszy obligacji korporacyjnych zarówno napływy netto do tej klasy aktywów, a także ich stopa zwrotu za kwiecień, były najniższe w tym roku. Inwestorzy wpłacili do nich 227 mln zł przy wpłatach w pozostałych miesiącach tego roku na poziomie około 700 mln zł. Średnia stopa zwrotu za kwiecień wyniosła jedynie 0,20 proc. Tym samym aktywa funduszy obligacji korporacyjnych na koniec kwietnia wyniosły 13,531 mld zł, po wzroście o 255 mln w kwietniu (+1,90 proc. m/m)

Nawet w teoretycznie najgorszym miesiącu tego roku mieliśmy bardzo duży popyt zgłoszony przez inwestorów, a do tego największą emisje publiczną w historii przeprowadzona przez Marvipol Development. Także zakończona w maju emisja Echo Investment pokazuje, że nastroje na rynku wciąż są dobre. Po niesamowicie intensywnym pierwszym kwartale tego roku mamy delikatne zwolnienie tempa. Ale nawet pomimo tego wydaje się, że już w drugim kwartale zostanie przekroczona wartość wszystkich emisji publicznych z zeszłego roku.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.