Nadchodzi rekord na rynku obligacji korporacyjnych

Nadchodzi rekord na rynku obligacji korporacyjnych

23 - Kwi - 2024 — 5•min

image

Tylko przez pierwsze 3 miesiące 2024 roku inwestorzy zainwestowali ponad połowę tego, co w całym 2023. Emitenci pozyskali z obligacji już 760,5 mln zł. Kwota robi wrażenie, ale jeszcze bardziej imponuje popyt zgłoszony w tych emisjach – wyniósł  on aż 1,88 mld zł.

Wysokie zainteresowanie inwestorów poskutkowało wysokimi redukcjami – ich średni poziom sięgnął blisko 50 proc. Zwiastuny rekordowych wyników rynku widać też w liczbie emisji. W pierwszym kwartale 2024 roku przeprowadzono ich 17 – wobec 37, jakie odbyły się w całym ubiegłym roku.

 

Emitent

Wartość emisji

Oprocentowanie

Tenor (lata)

Data

Wielkość zapisów (w mln)

Redukcja (proc.)

Liczba inwestorów

1

GPM Vindexus

21,8

6,00%+WIBOR3M

3

styczeń

74,22

70,70

1154

2

PragmaGO

25

5,15%+WIBOR3M

3

styczeń

53,77

53,50

815

3

Ghelamco

125

5,00%+WIBOR6M

4

styczeń

366,68

66,00

1604

4

Kredyt Inkaso

20

5,50%+WIBOR3M

4

styczeń

71,05

71,85

947

5

Kruk (EUR) 10M EUR

43,43

4,00%+EURIBOR3M

5

styczeń

99,12

56,19

457

6

Kruk

60,47

4,00%+EURIBOR3M

5

luty

86,03

29,70

449

7

Olivia Fin

30,23

5,30%+EURIBOR3M

3,5

luty

36,63

17,45

106

8

Ronson

60

3,85%+WIBOR6M

3,5

luty

155,00

61,26

1074

9

Echo Investment

70

4,00%+WIBOR6M

4

luty

193,28

64,00

1074

10

Kruk

70

4,00%+WIBOR6M

5

luty

284,25

75,37

2244

11

Echo Investment

70

4,00%+WIBOR6M

4

luty

157,61

56,00

795

12

PCC Rokita

25

2,80%+WIBOR3M

5,25

marzec

86,43

71,07

1042

13

Cavatina Holding

21,65

6,00%+WIBOR6M

3,5

marzec

25,86

16,29

198

14

Arche

21,5

4,40%+WIBOR3M

3

marzec

21,66

0,77

225

15

Victoria Dom

50

5,25%+WIBOR6M

3

marzec

85,43

47,29

867

16

Kredyt Inkaso

21,50

5,20%+EUBIRBOR3M

4

marzec

25,42

15,40

232

17

PragmaGO

50

5,00%+WIBOR3M

3

marzec

59,30

57,83

1101

Średnia

 

 

 

 

 

 

48,9

846

Suma

 

760,587

 

 

 

1881,731

 

14384

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne (kurs euro z dnia 29.03.2024r.: 4,301, 29.02.2024r.: 4,319, 31.01.2024 r.: 4,343).

Niezaspokojony apetyt inwestorów

W minionym kwartale było zarówno sporo mniejszych emisji, oscylujących między 20-25 mln zł, jak  i sięgających (lub nawet przekraczających) 100 mln zł. Finansowa spółka GPM Vindexus, przy emisji na niecałe 22 mln zł, zebrała zapisy na 74 mln zł. Redukcja wyniosła ponad 70 proc. Podobnie w przypadku emisji PCC Rokita. Przy emisji na 25 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na 86 mln zł. Porównywalnym zainteresowaniem cieszyły się emisje PragmaGo czy Kredyt Inkaso.

Ale inwestorzy dopisywali nawet w większych emisjach, które także kończyły się dużymi redukcjami.  Koronnym przykładem jest tutaj Ghelamco, rekordzista pierwszego kwartału – spółka przy emisji na 125 mln zł zebrała od inwestorów popyt na ponad 365 mln zł. Na drugim miejscu uplasował się Kruk, który przy emisji na 70 mln zł, skusił inwestorów do zapisów na prawie 285 mln zł. Warto wspomnieć również dwie emisje Echo Investment po 70 mln zł każda – zgłoszony popyt to odpowiednio 193 mln zł i 157 mln zł. Stawkę zapisów na ponad 100 mln zł zamyka deweloper Ronson, który przy emisji na 60 mln zł odnotował 61-procentową redukcję zapisów, opiewających na kwotę 155 mln zł.

Tysiące chętnych na obligacje

W 17 emisjach publicznych wzięło udział ponad 14 tysięcy osób. To oznacza, że średnio każda emisja przyciągnęła 846 inwestorów. Najwięcej – 2244 – zapisało się na emisję Kruka. Zainteresowanie rynkiem obligacji korporacyjnych nie słabnie, a dodatkowo następuje niejako samospełniająca się przepowiednia. Inwestorzy, obserwując rynek i zakładając duży popyt na określone papiery, mogą składać wyższe zapisy „uwzględniające” zakładane przez nich redukcje. W efekcie wpływają tym samym na jeszcze wyższe ich poziomy.

Bardzo duży popyt na obligacje korporacyjne, zgłaszany w emisjach publicznych, występuje również wśród inwestorów instytucjonalnych. Do funduszy obligacji korporacyjnych od początku tego roku napłynęło netto ponad 2 mld zł, przy ponad 10 mld zł łącznych napływów do funduszy dłużnych – a spora część środków funduszy inwestycyjnych jest lokowana w emisjach publicznych.

 

Napływy do funduszy obligacji korporacyjnych

Napływy do dłużnych funduszy ogólnie

Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych za miesiąc (proc.)

Aktywa w funduszach obligacji korporacyjnych (mld zł)

Zmiana w aktywach m/m (proc.)

Wzrost aktywów (mln)

styczeń

690

4184

0,90

11,727

7,40

810

luty

705

3751

0,50

12,492

6,50

765

marzec

684

2821

0,60

13,276 

6,30

784

Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski, opracowanie własne na podstawie analizy.pl

W oczekiwaniu na rekord

Biorąc pod uwagę wciąż aktywne prospekty (Victoria Dom, Dekpol, Ronson, Kruk), a także kolejne zaakceptowane przez KNF (np. Marvipol, który już w kwietniu wystartował z emisją publiczną na 150 mln zł) – wydaje się, że na nadchodzące trzy kwartały możemy patrzeć ze dużą dozą optymizmu. Tym bardziej, że emitenci wciąż składają nowe prospekty (np. Kredyt Inkaso czy Cavatina). Wynik całego roku 2023 został zrealizowany w 56 proc. w trzy miesiące bieżącego. Nasuwa się zatem pytanie nie o to czy pobijemy ten wynik, a raczej: o ile go pobijemy.

 

Szymon Gil 
Makler Papierów Wartościowych
Michael / Ström Dom Maklerski 

Wszelkie przedstawione analizy, komentarze i konkluzje stanowią osobiste poglądy autora wyrażone w oparciu o posiadaną fachową wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejszy materiał jest publikacją handlową Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie:

a. nie stanowi rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

b. nie jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające go dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;

c. nie spełnia standardów rekomendacji inwestycyjnej określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.