M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Infinity S.A.

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Infinity S.A.

21 - Gru - 2018 — 1•min

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii E spółki Infinity S.A. o wartości nominalnej 11 mln złotych.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach 3 miesięcznych. Termin wykupu obligacji to grudzień 2021 r. 

Infinity S.A. tworzy grupę kapitałową działającą pod marką Profbud, prowadzącą działalność deweloperską na terenie Warszawy, głównie w dzielnicach Bemowo, Bielany oraz Praga Południe, oraz w Łodzi. W historii swojej działalności Grupa Profbud zrealizowała 11 deweloperskich projektów mieszkaniowych na terenie Warszawy i oddała do użytkowania 1108 mieszkań o łącznej PUM ponad 63,9 tys. m². oraz obecnie realizuje 6 deweloperskich projektów mieszkaniowych, w ramach których powstaje ponad 940 mieszkań o łącznej powierzchni prawie 52 tys.m². Ponadto Grupa jest w trakcie realizacji budynku biurowego Vector+, zlokalizowanego na Warszawskiej Woli.