Dane makroekonomiczne – niezły listopad

Dane makroekonomiczne – niezły listopad

21 - Gru - 2018 — 3•min

Odczyty makroekonomiczne z listopada 2018 r. na ogół przebijały oczekiwania rynkowe, a ich wartości można uznać za niezłe. Dobre dane z rynku pracy, w tym silny wzrost wynagrodzeń, nie przekładają się póki co na silny wzrost inflacji.

Produkcja przemysłowa (w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w listopadzie 2018 r. wzrosła o 4,7 proc. r/r, co było wynikiem o 1,1 pkt. proc. wyższym od konsensusu rynkowego. W kontekście efektu wysokiej bazy (w listopadzie 2017 r. produkcja przemysłowa wzrosła o 9,2 proc. w skali roku) wynik z przedostatniego miesiąca 2018 r. uważamy za dobry. Wzrost produkcji odnotowano w 31 z 34 działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (28,6 proc. r/r). Z kolei największy spadek ponownie miał miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych (-28,8 proc. w skali roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa wzrosła o 5,5 proc. w skali roku.

W listopadzie 2018 r. produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 17,1 proc. r/r, tj. o 0,7 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Dane po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym były także bardzo dobre, bowiem wskazują one na wzrost rzędu 15,9 proc. w skali roku. Porównując dane listopadowe w skali roku, największy wzrost odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (20,4 proc. r/r). Z kolei produkcja przedsiębiorstw specjalizujących się w specjalistycznych robotach budowlanych oraz jednostkach zajmujących się budową budynków wzrosła odpowiednio o 18,4 i 11,0 proc. r/r.

W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie. W listopadzie 2018 r. zanotowano 14 proc. r/r wzrost liczby mieszkań na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym, co w konsekwencji przekłada się na wzrost rzędu 4 proc. narastająco od początku 2018 r. W listopadzie dodatnią dynamikę (3 proc. w skali roku) odnotowano także w przypadku rozpoczętych budów, co w okresie styczeń-listopad 2018 r. daje wzrost 10 proc. r/r. Z kolei w przypadku liczbyoddanych mieszkań w listopadzie 2018 r. odnotowano ujemną dynamikę (-5 proc. r/r), a narastające dane od początku 2018 r. sugerują wzrost rzędu 4 proc.

W przypadku danych z rynku pracy w listopadzie 2018 r. obserwowaliśmy dalszy silny wzrost wynagrodzeń (7,7 proc. r/r vs 7,2 proc. konsensus) do 4 966,61 zł brutto w skali miesiąca. Z kolei zatrudnienie wzrosło o 3,0 proc. w skali roku (zgodnie z oczekiwaniami) do 6 232,4 tys. osób. Powyższe dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że inflacja CPI w listopadzie 2018 r. wyniosła 1,3 proc. w skali roku. Wynik ten był wyższy od danych wstępnych (1,2 proc.), ale niższy od oczekiwań rynkowych (1,5 proc.) dotyczących wstępnego odczytu. Ponownie najszybszy wzrost cen zanotowany został w transporcie (+6,1 proc. r/r), a największy spadek miał miejsce w łączności (-5,9 proc. r/r). Z kolei inflacja bez cen żywności i energii utrzymuje tempo wzrostu poniżej 1 proc. w skali roku (0,7 proc. w listopadzie).

Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2018 r. wzrosła o 6,9 proc. r/r w cenach stałych oraz o 8,2 proc. w cenach bieżących, tj. o 1,2 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Jedyną kategorią, której sprzedaż w cenach stałych spadła w listopadzie 2018 r., była ta dotycząca pojazdów samochodowych, motocykli i części (-1,4 proc. w skali roku).

 

Piotr Ludwiczak
Zarządzający funduszem
Michael / Ström Dom Maklerski