Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat działalności Domu Maklerskiego.

Aktualności

M/S DM przeprowadził dwie prywatne emisje obligacji dla spółki i2 Development S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję zabezpieczonych obligacji serii G spółki i2 Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 9 mln złotych oraz prywatną emisję zabezpieczonych obligacji serii H o wartości 30 mln złotych.

Obligacje serii G będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR  dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę nie odbiegającą od warunków rynkowych. Odsetki od Obligacji będą płatne w okresach 3- miesięcznych, zaś wykup Obligacji nastąpi w terminie 30 miesięcy od Dnia Emisji. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów.

Obligacje serii H będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę nie odbiegającą od warunków rynkowych o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 26 września 2021 roku. Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną w całości wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym na refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta.

i2 Development jest deweloperem mieszkaniowym działającym od 2012 r. na rynku wrocławskim. Model biznesowy Grupy w ok. 75% skoncentrowany jest na rynku mieszkaniowym (głównie segment o podwyższonym standardzie). Ok. 25% działalności Spółki stanowi budowa i sprzedaż nieruchomości komercyjnych. Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym projektem Spółki jest Bulwar Staromiejski zlokalizowany nad Odrą, w centrum Wrocławia. Od maja 2016 r. akcje Spółki są notowane na GPW w Warszawie. W 2017 r. Grupa i2 zakontraktowała sprzedaż 813 lokali netto, co oznacza wzrost o 60% r/r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ