Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat działalności Domu Maklerskiego.

Aktualności

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Indos S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii K4 spółki Indos S.A. o wartości nominalnej 5 mln złotych.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach 3 miesięcznych. Termin wykupu obligacji przypada na 26.09.2022 r. środki z emisji zostaną wykorzystane na sfinansowanie kapitału obrotowego oraz refinansowanie zadłużenia obligcyjnego. Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym na portfelu faktoringowym oraz portfelu udzielonych pożyczek.

Indos S.A. specjalizuje się w finansowaniu małych i średnich podmiotów. W ofercie Spółki znajdują się: faktoring, finansowanie przedsiębiorstw, odzyskiwanie należności, zakup wierzytelności i usługi prewencyjne. Indos prowadzi działalność na terenie całego kraju wykorzystując do tego m.in. swoich przedstawicieli terenowych. Najważniejszym obszarem działalności Emitenta jest województwo śląskie. Akcje Spółki od lutego 2016 r. są notowane na rynku NewConnect.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ